Valmieras tehnikums sadarbībā ar Vācijas skolu izstrādā jaunu mācību materiālu

Valmieras tehnikumā noslēgumam tuvojas Erasmus+ programmas projekts, kā rezultātā tiks izstrādāts mācību materiāls veiksmīgākai skolēnu izglītošanai un iekļaušanai darba tirgū. Jaunradīto materiālu varēs izmantot ne tikai Valmieras tehnikums un sadarbības skola Berufskolleg Halle Vācijā, bet arī citas profesionālās izglītības iestādes.

Projekta nolūks ir iepazīstināt profesionālās izglītības skolēnus ar izmaiņām, kas ietekmē darba tirgu Ceturtās industriālās revolūcijas ietekmē. Tostarp straujā tehnoloģiju attīstība, robotizācija un citi elementi, kas sekmē viedās rūpniecības izaugsmi. Projekta laikā skolēnu starpā tiek rosinātas diskusijas par šādiem jautājumiem: kādi ir nākotnes darba tirgus izaicinājumi un perspektīvas? Kādas pamatkompetences ir nepieciešamas, lai adaptētos pārmaiņām? Kā izglītības sistēma, pedagogi var atbalstīt un sagatavot jauniešus nokļūšanai darba tirgū?

Laikā 31.05. līdz 02.06. norisinājās viena no projekta noslēdzošajām aktivitātēm – Vācijas skolēnu un skolotāju grupas virtuālā vizīte Valmieras tehnikumā. Trīs dienu laikā skolēni no abām valstīm strādāja starptautiskās darba grupās. Tajās viņi analizēja dažādu automatizācijas risinājumu ieviešanas iespējas ražošanas uzņēmumu darbībā, izvērtēja to pozitīvās un negatīvās puses, kā arī sniedza ieteikumus efektivitātes uzlabošanai.

Mācību materiāls tiek izstrādāts Erasmus + 2. pamatdarbība “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” Stratēģiskās partnerības aktivitātes projekta “Work 4.0 – future job market” ietvaros. Projekta partneri ir Valmieras tehnikums un Berufskolleg Halle no Giterslo apriņķa Vācijā.

Valmieras tehnikums ir viena no vismodernāk aprīkotajām izglītības iestādēm Latvijā un Austrumeiropā, kas jauniešiem piedāvā apgūt profesionālo vidējo izglītību 11 dažādās specialitātēs. Mūsdienīgā un inovatīvā vidē te iespējams apgūt prasmes atjaunojamajā enerģētikā, viesmīlībā, klientu apkalpošanā, pārtikas pārstrādē, pavārmākslā, finanšu vadībā, loģistikā un telemehānikā, mehatronikā, programmēšanā, mašīnbūvē un metālapstrādē.

Informāciju sagatavoja:

Liene Bergmane
Valmieras tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste