Valmieras tehnikums iegūst Eiropas Komisijas “Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu”

Valmieras tehnikums

Valmieras tehnikums iegūst Eiropas Komisijas (EK) “Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu” par īstenoto projektu “Darbs 4.0 – nākotnes darba tirgus”.

2023. gada balvas tēma ir “Izglītība un inovācijas”, kas saistīta ar EK pasludināto Eiropas Prasmju gadu. Eiropas Prasmju gadā Erasmus+ programmā īstenotā iniciatīvā “Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva” aicināja izcelt un popularizēt projektos īstenoto labo praksi mūsdienīgu, inovatīvu un darba tirgus pieprasījumam atbilstošu prasmju popularizēšanā, attīstīšanā un ieviešanā izglītības sistēmās. Šīs prasmes ir saistītas ar mākslīgo intelektu, robotiku, kodēšanu, programmēšanu, virtuālo realitāti, uzņēmējdarbību u.tml.

“Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva” (European Innovative Teaching Award) ir EK iniciatīva, kura no 2021. gada katru gadu tiek organizēta Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākums vienotas Eiropas izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īsteno skolu sektorā, identificējot, izceļot un popularizējot Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu pedagoga profesijā

Sveicam un lepojamies ar Valmieras tehnikuma komandu!

Plašāk ŠEIT.