Valmieras tehnikums gūst attīstības idejas inovāciju izstādē Vācijā

No kreisās: Toms Grīnfelds, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs, Andris Alksnis, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vecākais projektu vadītājs, Vineta Melngārša, Valmieras tehnikuma direktore

“Dzīvojot apstākļos, kad globalizācija, pārstrukturēšanās, inovācijas un pāreja uz zināšanām balstītu ekonomiku prasa labi kvalificētu darba spēku, profesionālās izglītības iestādes jāveido kā mūsdienīgi reģiona resursu centri. Lai tas notiktu piedāvātajam mācību saturam ir jābūt orientētam uz attīstību nozarēs, novatoriskam, elastīgam un vērstam uz klimata neitralitāti” šādu atziņu Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša nostiprinājusi, apmeklējot HANNOVER MESSE 2022 starptautisko izstādi, kura norisinājās jūnija sākumā Vācijā, Hannoverē.

HANNOVER MESSE ir viena no pasaulē lielākā rūpniecības un inovāciju izstāde, kas vienuviet apvieno tādas nozares kā – piedziņas inženierijas, automatizācijas, enerģētikas, pētniecības attīstība, IT, atjaunojamā enerģētika u.c. Pēc diviem pandēmijas gadiem, kad izstādes norise bija apgrūtināta, šogad tajā piedalījās 2500 dalībnieki un to apmeklēja 75 000 interesenti.

Valmieras tehnikuma komanda izstādi apmeklēja, lai veiksmīgi plānotu un īstenotu Valmieras tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju nākamajam plānošanas periodam, dibinātu kontaktus, apzinātu jaunākās tendences dažādās rūpniecības nozarēs. Izstādes galvenais vēstījums – neskatoties uz notiekošo pasaulē, ir nepieciešams vēl lielāks digitalizācijas, ilgtspējības ātrums un klimat neitralitāte. Izstādē tika piedāvāts plašs priekšstats par nozaru tehnoloģiskajām iespējām, sākot no tādiem galvenajiem risinājumiem kā izstrādes un ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija, automobiļu inženierijā un beidzot ar aļģēm kā plastmasas aizstājēju un ūdeņradi, kā alternatīvās enerģijas veidu.

Vineta Melngārša pauž: “Nākotnes profesionālo izglītību un tehnikumu veidojam šodien, tādēļ ir būtiski nestāvēt uz vietas, bet sekot līdzi pasaules tehnoloģiju tendencēm un iespēju robežās tās pārnest uz izglītības procesu. Tikai tā mēs varam nodrošināt nozares prasībām atbilstoši kvalificētu darba spēka sagatavošanu.”

Aktivitāte īstenota Erasmus+ projekta Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000011169 ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Linda Riba, Valmieras tehnikums