Valmieras tehnikums aicina pieteikties pieaugušo izglītības programmām

Valmieras tehnikums aicina pieteikties pieaugušo izglītības programmām

Līdz 24. februārim iespējams pieteikties mācībām kādā no Valmieras tehnikuma piedāvātajām profesionālās pilnveides izglītības vai tālākizglītības programmām pieaugušajiem, kas norisināsies ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros.

Valmieras tehnikums 7. kārtā piedāvā apgūt kādu no piecām profesionālās pilnveides izglītības programmām:

  • Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) (Datora lietošanas pamatprasmes. Nav vajadzīgas priekšzināšanas programmēšanā);
  • Datu bāzu programmēšana (Datora lietošanas pamatprasmes. Nav vajadzīgas priekšzināšanas programmēšanā);
  • Sistēmu un lietotnes programmēšana (Datora lietošanas pamatprasmes. Nav vajadzīgas priekšzināšanas programmēšanā);
  • Grāmatvedības kārtošana (bez priekšzināšanām);
  • Noliktavas darba organizēšana  (bez priekšzināšanām).

Vai profesionālās tālākizglītības programmu:

  • Metālapstrāde, ar kvalifikāciju – Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 3. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim).

Plašāku informāciju par Valmieras tehnikuma pieaugušo profesionālās pilnveides izglītības programmām, izmaksām un pieteikšanās iespēju atradīsiet šeit.

7. kārtā mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri uz pieteikuma dienu ir:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu vai Profesionālās tālākizglītības izglītības programmu apguves izmaksas 90-95% apmērā sedz ES fondi un valsts, bet strādājošā līdzmaksājums ir tikai 5-10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Mācības norisināsies gan klātienē Valmieras Tehnikumā, gan attālināti – darba dienu vakaros un brīvdienās.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Informācija par visām Valmieras tehnikuma piedāvātajām pieaugušo izglītības iespējām – Eiropas Sociālā fonda mācībām nodarbinātajiem, bezdarbnieku apmācībām, kā arī profesionālās kompetences novērtēšanu pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Aija Kleimane, Valmieras tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste