Valmieras tehnikumā tiekas Eiropas kuģu būves eksperti un vadošie pētnieki projektā ENGINE

Projekts ENGINE

No 17. līdz 19. jūnijam Valmierā notika starptautiskā pētniecības projekta ENGINE ceturtā partneru tikšanās. Šajā projektā vadošo lomu izglītības satura nodrošināšanā ieņem Valmieras tehnikums, kas izstrādā inovatīvus virtuālās realitātes mācību materiālus un apmācību programmas starptautiskiem metālapstrādes uzņēmumiem.

ENGINE projekts ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt nulles defektu ražošanu, tādējādi atbalstot zaļo pāreju Eiropā. Projekta gaitā tiek izstrādātas un demonstrētas jaunas metāla izstrādājumu projektēšanas un ražošanas sistēmas, kas samazina defektus un atkritumus, kā arī saīsina ražošanas laiku. Projekta vadošie partneri ir Somijas Tehnoloģiju pētniecības centrs VTT un Somijas uzņēmums Wärtsilä Corporation, kas ražo kuģu dzinējus un elektrostaciju iekārtas. ENGINE projektā piedalās 16 partneri no septiņām Eiropas valstīm.

Tiekoties Valmierā, projekta partneri prezentēja līdz šim paveikto ENGINE sistēmas izstrādē. ENGINE sistēma tiks ieviesta visos piegādes ķēdes partneru uzņēmumos sākot no pamatmateriālu un komponentu ražotājiem līdz gala ražotājiem kuģu dzinēju montāžas rūpnīcā. Šī sistēma ļaus visiem piegādes ķēdes partneriem izveidot un ieviest ražošanā uzlabojumus, kas saīsinās laiku līdz produkts nonāk tirgū un veicinās izstrādes izmaksu samazināšanu. Ražošanā tiks izmantotas jaunas skaitļošanas modelēšanas metodes un darbplūsmas, mākslīgā intelekta radīts dzīves ilguma novērtējumus un uzlabotas uzraudzības metodes; tiks samazināta resursu izšķērdēšana, uzlabojot projektēšanas un diagnostikas metodes, tiks samazināts enerģijas patēriņš un CO2 emisijas izstrādes un ražošanas laikā.

Lai palīdzētu ražošanā ieviest ENGINE sistēmas uzlabojumus, Valmieras tehnikums ir radījis virtuālās realitātes simulāciju, kas nodrošina apmācības metāla parauga marķēšanas procesā pirms materiāla testēšanas. Projekta laikā, pētnieki secinājuši, ka atsevišķos ražošanas posmos metāla detaļas testēšana var sniegt būtisku ietekmi uz defektu samazināšanu. Valmieras tehnikuma izstrādātā mācību simulācija ne tikai uzlabo tehnisko rasējumu lasīšanas prasmes, bet arī sniedz praktisku pieredzi, kas palīdzēs ražošanas darbiniekiem izvairīties no kļūdām reālā metāla detaļas mērķēšanas procesā.

Virtuālās realitātes tehnoloģiju izmantošana mācību procesā veicina efektīvāku, drošāku un resursu ziņā ekonomiskāku apmācību, kas ļauj lietotājiem droši praktizēt sarežģītus procesus neskaitāmas reizes. Simulācijas gaitā lietotāji apgūst individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības, darba aizsardzības prasības, tehniskā rasējuma lasīšanu un realizē to uz 3D vidē modelētas metāla detaļas. Kopumā virtuālās realitātes lietotājam nepieciešams marķēt 233 paraugus, kas ir svarīgi materiāla kvalitātes kontrolei. Valmieras tehnikuma izstrādātā simulācija drīzumā tiks papildināta ar ugunsdrošības un elektrodrošības apmācību simulācijām. No jaunā mācību gada simulācijas tiks iekļautas arī Valmieras tehnikuma pamatprogrammās un pieaugušo izglītībā, turpinot attīstīt un pilnveidot profesionālās izglītības programmas, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. Projekta ietvaros tehnikums ir izstrādājis divus digitālos mācību resursus, kas paredzēti pieaugušo izglītības nodrošināšanai, gan starptautiskiem uzņēmumiem, gan Latvijas auditorijai – www.pirc.valmierastehnikums.lv un www.kursi.valmierastehnikums.lv .

Projekta laikā Valmieras tehnikumā un Valmierā viesojās partneri no septiņām Eiropas valstīm, veicinot starptautisko sadarbību un Valmieras kā reģiona ekonomiskā centra atpazīstamību.

ENGINE projekta partneri:

 • ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA (ABS) – Itālija: Liela Itālijas tērauda ražošanas kompānija.
 • AEONX.AI (AEONX) – Francija: Tehnoloģiju uzņēmums, kas strādā ar mākslīgā intelekta risinājumiem.
 • ADVANTIC SISTEMAS Y SERVICIOS SL (ADV) – Spānija: Uzlabotas sistēmas un pakalpojumi IT jomā.
 • GLOBAL BOILER WORKS OY (GBW) – Somija: Industriālo katlu ražošana un uzturēšana.
 • NOME OY (NOME) – Somija: Tehnoloģiju vai rūpniecisko ražošanu uzņēmums.
 • RTD TALOS LIMITED (TALOS) – Kipra: Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un konsultācijas.
 • GREENDELTA GMBH (GD) – Vācija: Ilgtspējības un dzīves cikla novērtējuma pakalpojumi.
 • VALMIERAS TEHNIKUMS (VALTEH) – Latvija: Izglītības iestāde ar tehnisko apmācību.
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY (VTT) – Somija: Pētniecības un tehnoloģiju organizācija.
 • UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (BOKU) – Austrija: Dabas resursu un dzīvības zinātņu universitāte.
 • TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR (TAU) – Somija: Tamperes Universitātes fonds.
 • OULUN YLIOPISTO (UOULU) – Somija: Oulu Universitāte.
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (UPD) – Itālija: Padovas Universitāte.
 • WARTSILA FINLAND OY (WAR) – Somija: Dzīves cikla risinājumi jūras un enerģētikas tirgiem.
 • SIDERFORGEROSSI GROUP SPA (SIFR) – Itālija: Metāla kalumu izstrādājumu ražošana.

ENGINE ir Eiropas Savienības programmas Horizon Europe projekts. Plašāka informācija mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:

Linda Riba,

Valmieras tehnikums