Valmieras tehnikumā mācības uzsāks vairāk kā 200 jaunie speciālisti

Valmieras tehnikumā, sākoties jaunajam mācību gadam, uzņemti vairāk kā 200 skolēni, kas 1. septembrī uzsāks mācības 12 dažādās profesionālās vidējās izglītības programmās. Pieprasītākās profesijas, ko iespējams apgūt Valmieras tehnikumā, jauno audzēkņu vidū ir programmēšanas tehniķis, klientu apkalpošanas speciālists, pavārs, viesmīlis un loģistikas darbinieks.

Lai celtu profesionālās izglītības prestižu un piesaistītu vairāk mērķtiecīgus un zinošus jauniešus apgūt tieši profesionālo vidējo izglītību, jau ceturto mācību gadu Valmieras tehnikumā tiek uzņemti skolēni, kas pamatizglītības posmu noslēguši tikai ar sekmīgām atzīmēm. Lai arī uzņemšanas prasības ir augušas, tāpat arī mācīties gribētāju skaits ir kļuvis lielāks.

Vislielākais pieteikumu skaits šogad bijis uz mācību programmu “Programmēšana”, kurā kopumā mācības uzsāks 50 skolēni. Spraigākā konkurence uz mācību vietām veidojās tieši to jauniešu vidū, kuri bija izvēlējušies apgūt klientu apkalpošanas speciālista profesiju – trīs audzēkņi uz vienu vietu mācību vietu. Šajā mācību gadā arī nokomplektēta audzēkņu grupa pavisam jaunā programmā – “Atjaunojamās enerģētikas tehniķis”. Absolvējot šo programmu, jaunie speciālisti kļūs par darba tirgū konkurētspējīgas profesijas pārstāvjiem, kuri spēs plānot un organizēt procesus, kas saistīti ar atjaunojamās enerģētikas iekārtu izbūvi un uzraudzību, kā arī to uzturēšanu.

Uzsākot jauno mācību gadu, skolas kolektīvam pievienojušies jauni mācībspēki vācu un angļu valodās. Kā skolotāji Valmieras tehnikumā atgriezušies arī divi skolas absolventi, kuru jaunajā mācību gadā uzsāks darbu ar jaunajiem profesionāļiem loģistikā un pārtikas produktu ražošanā. Valmieras tehnikums ir viena no modernāk aprīkotajām izglītības iestādēm Baltijā, kur mūsdienīgā un inovatīvām tehnoloģijām aprīkotā vidē iespējams apgūt daudzveidīgas un darba tirgū pieprasītas profesijas.

Informāciju sagatavoja:
Linda Zīle, PIKC “Valmieras tehnikums”