Valmieras Sporta skolas direktore Līga Dzene saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

Valmieras Sporta skolas direktore Līga Dzene un izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša

17. maijā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) pasniegti Ministru kabineta (MK) Atzinības raksti 12 izglītības, zinātnes un sporta jomas darbiniekiem par izciliem sasniegumiem valsts labā, tajā skaitā arī Valmieras Sporta skolas direktorei Līgai Dzenei.

Saņemt MK Atzinības rakstu ir apliecinājums tam, ka esat darījuši daudz vairāk kā tikai to, ko prasa jūsu tiešie darba pienākumi, veidojot mūsdienu Latvijas izglītības un zinātnes domu, vadot un aiz sevis vedot veselas studentu, docētāju, pētnieku, kā arī izglītības speciālistu paaudzes. Liels paldies katram, kas ir bijis drosmīgs, gājis pa priekšu, darījis vairāk un caur savām vērtībām sasniedzis vairāk,

svinīgā pasākuma atklāšanā uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

MK Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

 MK Atzinības raksts Valmieras Sporta skolas direktorei L. Dzenei pasniegts par ieguldījumu profesionālās ievirzes sporta izglītības attīstībā. L. Dzeni raksturo profesionalitāte un pašaizliedzīgs darbs, ilggadēji un efektīvi vadot Valmieras Sporta skolu, kas šobrīd ir viena no skaitliski lielākajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm valstī un direktores L. Dzenes vadībā ir atvērta pozitīvām pārmaiņām. Šeit L. Dzene kā vieglatlētikas trenere sāka strādāt jau 1981. gadā, bet vadīt Valmieras Sporta skolu uzņēmās 2003. gadā. Paralēli direktores pienākumiem turpina strādāt par vieglatlētikas treneri, piedalās novada sporta dzīves attīstības veidošanā un aktīvi iesaistās dažādu gan valsts, gan novada mēroga sporta pasākumu organizēšanā. Kopumā viņai ir 42 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā. Tāpat L. Dzene 1992. gadā ir bijusi iniciatore Valmieras Vieglatlētikas kluba izveidošanai un joprojām tajā aktīvi līdzdarbojas. Saņēmusi B kategorijas vieglatlētikas tiesneša sertifikātu. 

L. Dzene ir Latvijas vieglatlētikas savienības revīzijas komisijas priekšsēdētāja. No 2012. gada darbojas Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes valdes sastāvā. Ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperte sporta jomā un piedalās sporta skolu akreditācijas komisijā. 

Jāpiemin, ka Valmieras Sporta skolas direktore L. Dzene 2024. gada 15. februārī ikgadējā Valmieras novada pašvaldības sporta godināšanas pasākumā “Valmieras novada sporta laureāts” par ieguldījumu jaunatnes sporta attīstībā saņēma pateicību. Par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un sasniegumiem izglītībā saņēmusi Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2023”. 2022. gadā saņēmusi Eiropas Vieglatlētikas asociācijas apbalvojumu “Women’s leadership awards” – sieviešu līderības balvas tiek pasniegtas par nozīmīgu ieguldījumu, ko sievietes Eiropā ir devušas vieglatlētikas sportā. Tāpat L. Dzene 2019. gadā saņēmusi IZM Atzinības rakstu, pateicoties par daudzveidīga un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanu, pedagoģisko ieguldījumu, skolēnu motivēšanu un talantu izkopšanu. 

Valmieras Sporta skolā ir 1312 audzēkņi (dati uz 2023. gada 16. oktobri). Valmieras Sporta skola piedāvā apgūt 8 profesionālās ievirzes izglītības sporta programmas un 5 interešu izglītības sporta programmas, tāpat no 2015. gada 1. septembra ar Latvijas Nacionālā sporta padomes un  IZM  atbalstu  Valmieras Sporta skolā darbojas Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs (AKSSC). 2024. gadā Valmieras AKSSC iekļauti divi sporta veidi – BMX un vieglatlētika, kopā 12 sportistu un 4 treneru sastāvā.

Foto no IZM tīmekļvietnes izm.gov.lv