Valmieras skolas saņem 61 jaunu portatīvo datoru

Valmieras pilsētas pašvaldība no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) saņēmusi 61 jaunu portatīvo datoru

Valmieras pilsētas pašvaldība no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) saņēmusi 61 jaunu portatīvo datoru. 24 datorus saņems Valmieras 5.vidusskola, 22 – Valmieras 2.vidusskola, 15 – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs.

6261 datoru iegādei vispārējām un speciālajām izglītības iestādēm IZM organizēja iepirkumu, lai uzlabot skolu tehnoloģisko nodrošinājumu, mazinot Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.

Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās un speciālās izglītības iestādēm piešķirtais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma atbalsts ir ļoti nozīmīgs kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, jo īpaši šā brīža attālinātā mācību procesa apstākļos,” atbalstu atzinīgi vērtē Valmieras Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Iveta Pāže.

Datori tiks piešķirti pašvaldības dibinātajām vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm, ņemot vērā skolēnu skaitu 7.‒12. klašu grupā 2020. gada 1. septembrī. Atbalstam nekvalificējās izglītības iestādes, kurām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde paredzēta citu projektu ietvaros.

Portatīvie datori ir paredzēti gan pedagogiem, gan skolēniem mācību procesa nodrošināšanai 7.-12.klasēm. Sadalījums skolām organizēts atbilstoši skolēnu skaitam.

Cenu aptaujā par izdevīgāko atzīts uzņēmuma “Baltijas informācijas tehnoloģijas” piedāvājums – viena datora cena ir 634 eiro (ar PVN).