Valmieras sākumskolai – 25

Valmieras sākumskolas kolektīvs

2023. gada 10. martā Valmieras sākumskola svinēja skolas 25 gadu jubileju. Uzrunā skolēniem, skolotājiem un jubilejas viesiem direktors Mārtiņš Vētra jautāja: “25 gadi – vai tas ir daudz, vai maz?” No skolēniem atbildes bija dažādas. Skolotāji secināja, ka dzīve tikai sākas, bet pēc direktora apkopojuma skaitļos, tas izskatās šādi: skolu beiguši vairāk nekā 11000 skolēnu, esam mācījušies 6300 dienas, 900000 mācību stundas. Iespaidīgi, vai ne?

Kur meklējams sākums? 1997. gada 1. septembrī Valmiera kļūst par vienu skolu bagātāka, jo savu dzīvi Rīgas ielā sāk Valmieras sākumskola, direktora Jāņa Siliņa vadībā. Vēlāk, 2008. gadā tiek ielikts pamatakmens jaunajai skolas ēkai Leona Paegles ielā 40a, kurā skolēni mācās un skolotāji strādā kopš 2010. gada 1. septembra. Skola netop vienā dienā, nedēļā vai gadā. Sakām paldies katram, kurš bijis daļa no skolas kolektīva, strādājis no sirds, padarot Valmieras sākumskolu par labu skolu.

Esam lepni par savu skolu: gaišumu,  radošumu, aktivitātēm, idejām un pašu svarīgāko šobrīd – 554 skolēniem, 48 skolotājiem un 28 tehniskajiem darbiniekiem, kuri kopā veido, slīpē un spodrina skolas dzīvi.

Mācāmies darot! Tā skan mūsu skolas devīze, un mācāmies un darām katru dienu. Skolā katrā klašu grupā ir četras paralēlklases, savs korpuss un audzinātājas. Viņas ir mūsu skolas sirds. 1. klašu audzinātājas, kurām ir uzticēts svarīgākais un atbildīgākais darbs – samīļot, rūpēties un uzņemt lielajā skolēnu pulkā mācīties tikko uzsākušus skolēnus: Inese Bergsone, Ingrīda Zelča, Gunita Martinsone un metodiskās kopas vadītāja, kurai uzticēts pienākums būt par visa Valmieras novada sākumskolas jomas koordinatori Helga Mezīte. Pirmklasnieku šogad daudz, katram savas vēlmes, vajadzības un nepieciešamības, tāpēc skolotājām vēlam milzīgu izturību un degsmi arī pavasarī.

2. klašu korpusā mājo draudzīgs kolektīvs, kurš vienmēr visu paveic ciešā sadarbībā. Katrs skolēns un jubilejas viesis varēja izbaudīt skolotāju veidoto foto stūrīti. Bildes būs vēstures liecinieces. Korpusa skolotājas ir matemātiskas un radošas: Ruta Dambe, metodiskās kopas vadītāja Baiba Siliņa, Aiga Vimba, kura skolā vada un atbalsta visus matemātiķus, Mārīte Saulīte, atbildīga arī par tehnoloģiju jomu, kad kopā ar Zintu Liepiņu un Juri Beideici strādā radošos projektos un olimpiādēs, skolēnus ieinteresējot veikt dizaina darbus.

3. klašu korpusā darba daudz, tiek ieguldīta sirds, lai trešklasniekiem, pārejot nākamajā skolas posmā, būtu drošs un stabils pamats, bet mazie pirmklasnieki justos gaidīti un mīlēti. Skolotājas pirms trīs gadiem vienas no pirmajām uzsāka “visu pa jaunam”, lai realizētu izglītības reformas. Sandra Karnīte, Marta Kakse, Jana Štrāle, kura darbojas arī karjeras jomā, un Lāsma Kaša, kura ir metodiskās kopas vadītāja, cilvēks ar milzu atbildību un nosvērtību.

4. klašu audzinātājas Elīna Bērziņa, kuras pieskārienu izjūt katra telpa, iegūstot mājīgu un draudzīgu uzrunāšanu, Zinta Liepiņa, Iveta Lapiņa, Inese Kuple. 5. klases audzina Gunita Eksto, Baiba Balode, Aiga Kukaine, Jaroslava Hreškova-Sirmais. 6. klases audzina un radoši gatavojas izlaidumam Silva Buliņa, Sanita Tauriņa un Kristīne Švalbe, kura iegulda darbu divu klašu audzināšanā.

Skolā nerimstoši pulsē darbs, lai pilnveidotu mācību procesu. Metodisko jomu vadītājas regulāri sadarbojas ar kolēģiem, lai ikdienu padarītu aizvien labāku. Valodu jomu koordinē Jaroslava Hreškova-Sirmais, kura jau sen “izgājusi no skolas rāmja”, piedaloties starptautiskos projektos, sadarbojoties ar citu valstu skolām. Kopā ar valodu skolotājiem Inesi Zēģeli, Mārīti Jēkabsoni, Svetlanu Lāci, Mārtiņu Vētru jau laicīgi top plāni un izvēlētas grāmatas nākamajam mācību gadam. Sanita Tauriņa latviešu valodas jomā aktīvi iesaista skolēnus konkursos, un skolēni uzvar. Ne reizi vien skolā viesojusies televīzija, lai filmētu kopīgos panākumus, piemēram, “Gudrs vēl gudrāks”, “Valoda dzīvo, ja tu tajā runā”. Dabaszinību jomu vada Iveta Lapiņa, kura dedzīgi strādāja Eko skolu sistēmā, iegūstot skolai karogu. Sociālās un pilsoniskās jomas vadītāja Kristīne Švalbe ir enerģijas ģenerators, aizraujot līdzi skolēnus un vecākus, lai mācīties būtu jēgpilni un izzinoši, katram kļūstot par gudru, patriotisku un atbildīgu cilvēku sabiedrībā. Veselības un fiziskās aktivitātes jomas vadītāja Signe Lūsiņa ne tikai ieguvusi Latvijas labākās sporta skolotājas titulu, bet arī kopā ar Ilzi Bruņinieci un Inesi Bergsoni ir izcila komanda sporta pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Te daudziem būtu ko mācīties un iedvesmoties. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas aktivitātes vēl jūtam pavisam svaigas. Vadītāja Silva Buliņa ar kolēģēm Inesi Kupli un Larisu Stivriņu kārtējo reizi bija noorganizējušas Mākslas dienas nedēļas garumā, kurās skolēni varēja izjust mākslu burvību un radošumu. Šajā jomā darbojas arī literatūras un teātra mākslas skolotājas Sanita Tauriņa, Aiga Kukaine, Siguta Fišmeistere, Zeltīte Lūse, kuras dod savu pienesumu skolēnu mākslas izjūtas veidošanā. Tehnoloģiju jomas vadītāja Baiba Balode kopā kolēģēm plūca laurus republikas nozīmes konkursā, sagatavojot skolēnu komandas sacensībām. Tas prasīja milzum ieguldījumu, bet panākumi atsvēra visu. Lieki teikt, ka skolēni labprāt darbojas datorikas stundās, īpaši, ja tiek iesaistīti mazie robotiņi. Skolā datoriku mācās jau no 1. klases, varbūt šis fakts arī dod savu pienesumu iegūtajās uzvarās. Atnāc, paskaties, ir interesanti!

Par atbalsta personālu ar atbildību un lepnumu var teikt – profesionāļi ar lielo burtu. Problēmu, ko šķetināt, un palīdzības nepieciešamība ir milzu apmērā. Skolas vadība cenšas palielināt kapacitāti, lai atbalsts būtu ietilpīgāks un maksimāli pieejams katram. Bibliotēkā vienmēr ir mācību līdzekļi un jauna lasāmviela gan maziem, gan lieliem. Par to nerimstoši rūpējas Sarmīte Rozenbaha, Inguna Zagorska un Signe Jānelsiņa, rīkojot pasākumus, ieinteresējot bērnus lasīt, un tas izdodas. Baibas Bērziņas un Ilonas Eļēnas kabineta durvis veras bieži. Viņas palīdz saprast katram sevi, citus un sadarboties cieņpilni. Viņām jābūt ar pietiekošu enerģijas resursu, lai katrs skolā justos labi, būtu pamanīts un saņemtu nepieciešamo atbalstu. Virpināt valodas un runas krelles, kā arī mācīt mācīties speciālistes ir Gunita Eksto un Silva Buliņa. Spēle, laikam, ir atslēgas vārds, kā kaut ko ļoti grūtu un sarežģītu padarīt par padarāmu. Ukraiņu skolēniem apgūt latviešu valodu un iejusties kolektīvā palīdz Paula Patrīcija Kreile, Marta Kakse un Oksana Kholod. Medmāsiņa Sandra Ivanova ir viena no neaizstājamām personām skolā: plāksteri, termometrs, sarunas, pusdienas, testi un aukstuma apsējs ir viņas ikdiena, lai katram (un tādu ir ne mazums) palīdzētu atkal atgriezties pie labas veselības un sajūtām. Vecāki ir ielāgojuši, ka uz medmāsiņas zvaniem ir jāatbild pat tad, kad tas nav iespējams.

Skolā pēc mācību stundām notiek aktīva darbošanās: pagarinātās dienas grupa, konsultācijas, apspriedes un interešu izglītības pulciņi. Skolotājas Evita Vāpa, Evija Dzvinko, Sanita Bērziņa, Linda Vanaga, Diāna Rudzīte, Larisa Stivriņa, Inese Kuple, Silva Buliņa kopā ar bērniem mācās dziedāt, dejot, šūt, pīt, lasīt, diskutēt, rakstīt avīzi, apgūst satiksmes noteikumus un pat nokārto velosipēdista apliecības. Interesanti, kur viņas smeļ spēku un kā uzlādē savas baterijas?

Nekas nepaliek bez pēdām. Mūsu skolā pēdu nospiedumi no ielas putekļiem ir tikai neilgu brīdi, tad tie pazūd. Pēdas, putekļus un citas nebūšanas uzmana atbildīgs tehniskais personāls. 28 darbinieki ar savu vadītāju, direktora vietnieci saimnieciskajā darbā Daci Vītolu, katru dienu spodrina, pulē, kārto, laminē, kopē, slauka, mazgā, pieskata, uzmundrina un dara vēl daudz darbu, lai katra telpa, katrs stūrītis un plauktiņš būtu estētiski baudāms, tīrs, sakārtots. Droša un skaista vide ir mūsu skolas lepnums, ko novērtē katrs viesis, kas pabijis skolā ciemos vai piedalījies kādā no daudziem semināriem un pasākumiem.

Skolā ir izcilākās pusdienas! Kā smaržo biešu zupa, svaigie salāti, karstas pankūkas! Pusdienu starpbrīdis un launadziņš ir īpaši gaidīts. Par kvalitatīvu maltīti atbild Iveta Boša ar savu komandu. Un skolas galvenā pavāre Iveta Kazaka ne tikai ir sava aroda profesionālis, bet priecē mūs arī ar smalkajiem mākslas darbiem, kuri jau tūlīt ieguls skolas izstādē.

Ko vēl piebilst? Skolā viss notiek kā skudru pūznī: zināmā kārtībā, pēc zināma plāna un secības, kopīgā sadarbībā ar vecākiem. Jā, strādā arī administrācija. Bet pēc visa stāstītā jau pats par sevi saprotams, ja kolektīvs strādā kā labs pulkstenis, vadības komandai darba nav daudz. Lietvede Sandra Pavloviča sagatavo dažus dokumentus, rīkojumus, skolēnu un darbinieku personu lietas un sakārto arhīvu. Sekretāre Kristīne Harkova dažas reizes gadā izveido stundu sarakstu, grafikus slidošanai, peldēšanai, pusdienām, kabinetu noslodzei, veic stundu izmaiņas un krāmējas Excel tabulās. Direktora vietniece tehnoloģiju jomā Signe Jānelsiņa kopā ar Dāvi Petrovski uzmana, lai tehnika nepieviļ, ir jaunākā un atjaunota programmatūra, apzina efektīvākos modeļus datortehnikai un piepalīdz skolotājiem ikdienā, papildina skolas mājas lapu un mediju kontus, piemeklē atbilstošus kabeļus, fotografē un vada kursus pedagogiem. Direktora vietniece saimnieciskajā darbā Dace Vītola raugās, lai visiem visa pietiktu, būtu tīrs un kārtīgs, saremontēts un piegādāts. Direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darba jautājumos Diāna Rudzīte veido plānus, rīko pasākumus, koordinē Unesco un Skolas soma projektus un iedziļinās visā, kas saistīts ar interešu izglītību. Direktora vietniece izglītības jomā mācību darba jautājumos Ilona Tropa raugās, lai visi varētu mācīt un mācīties, un darītu to labi. Direktors Mārtiņš Vētra par kolektīvu, procesiem un notikumiem uzņemas pilnu atbildību.

Skola ir vienkāršs organisms, ja tajā katrs zina, saprot un mīl to, ko dara. Valmieras sākumskolas kolektīvs tāds ir. Mēs lepojamies un esam gandarīti par paveikto, zinām, kas jādara turpmāk, un nav ne mazāko šaubu, ka to darīsim ar vēl lielāku degsmi, sirds siltumu un atbildību. Mums ir stiprs plecs – mūsu kolēģi, un droša aizmugure – mūsu ģimenes, lai katrs sapnis piepildītos un uzmirdzētu ar spožumu.

Daudz laimes, Valmieras sākumskola, 25 gadu jubilejā!

Informāciju sagatavoja:
Ilona Tropa, Valmieras sākumskola