Valmieras pilsētā uzsākti jaunās šķeldas katlumājas būvniecības darbi

Arī ziemas periodā Rietekļa ielā 1, Valmierā turpinās jaunas AS “Valmieras enerģijas”  šķeldas katlumājas būvniecības darbi, lai siltumenerģijas ražošana no jaunā siltumavota varētu tikt nodrošināta jau 2024./2025. gada apkures sezonā.

Arī ziemas periodā Rietekļa ielā 1, Valmierā turpinās jaunas AS “Valmieras enerģijas”  šķeldas katlumājas būvniecības darbi, lai siltumenerģijas ražošana no jaunā siltumavota varētu tikt nodrošināta jau 2024./2025. gada apkures sezonā. Pēc šī projekta realizācijas siltumenerģijas ražošanu Ausekļa ielas rajonā pilnībā nodrošinās “Valmieras enerģija”

Jūnijā AS “Valmieras enerģija” noslēdza līgumu ar Personu apvienību “SAN Polytechnik” par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību Rietekļa ielā 1. Rudens periodā tika veikti būvniecības teritorijas sagatavošanas darbi, bet šobrīd būvniecības darbi turpinās, būvobjektu pielāgojot konkrētajai sezonai un laikapstākļiem.  

“Jauna šķeldas katlumāja Valmierā top un pavisam drīz gaidām arī pamatiekārtu, tostarp arī jauna biokurināmā katla piegādi. Tas ir vēl viens svarīgs solis pretim Valmieras pilsētas enerģētiskajai neatkarībai, vienlaikus mazinot arī enerģētiskās nabadzības risku ilgtermiņā,” pauž AS “Valmieras enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis.

Šādi AS “Valmieras enerģijas” un Valmieras pilsētas kopprojekti ļauj procentuāli palielināt Valmieras pilsētas atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā. Ja vēl 2014. gadā Valmierā 98% siltumenerģijas tika saražota no dabasgāzes, tad desmit gadus vēlāk tie ir tikai 10%. Šādas pakāpeniskas atjaunojamā kurināmā bilances palielinājuma rezultātā 2022./2023. gada apkures sezonā Valmieras iedzīvotāju, valsts un pašvaldības līdzekļu ietaupījums bija vairāk kā 10 miljoni eiro, kas netika samaksāti par dabasgāzi.

“Paveiktais siltumenerģijas ražošanas modernizācijā atspoguļo pagātnes lēmumu pozitīvo ietekmi, ko iedzīvotāji piedzīvo šodien. Tāpat šā brīža lēmums par pārejas no fosilā kurināmā uz biokurināmo turpināšanu un investīcijas atbilstošas infrastruktūras  radīšanā ir lēmums iedzīvotāju un arī klimata labākai nākotnei, kā arī visu drošībai un neatkarībai,” Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Jaunās šķeldas katlumājas būvdarbu līguma summa ir 4 491 951,78 eiro. Projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Valmierā, Ausekļa ielas kvartālā” īstenošanai piesaistīts Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalsts. Viens no projekta mērķiem ir nodrošināt stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem, kā arī samazināt siltumapgādes tarifa un kurināmā pieejamības atkarību no importēta fosilā kurināmā.

Par uzņēmumu:

AS “Valmieras enerģija” ir Valmieras novada pašvaldības un enerģētikas uzņēmuma “Adven Latvia” kopuzņēmums, kurā 52,15 % akciju pieder Adven grupai, bet 47,85% – Valmieras pilsētas pašvaldībai. Saražoto siltumenerģiju AS “Valmieras Enerģija” piegādā operatoram SIA “Valmieras ūdens”, kas savukārt ar siltumenerģiju apgādā pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus.

“Adven” ir vadošais partneris enerģijas pārejas posmā Ziemeļvalstīs un Baltijā ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi. Uzņēmums ir vadošais enerģijas un ūdens pārstrādes risinājumu sniedzējs Ziemeļeiropā un tā darbības tīkls ar vairāk nekā 500 darbiniekiem aptver Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Nīderlandi, Igauniju un Latviju. “Adven” Latvijas tirgū ienāca pirms pieciem gadiem, koncentrējoties uz ilgtspējīgāku centralizētās siltumapgādes pakalpojumu attīstību reģionā. Šajā laikā atjaunojamo energoresursu īpatsvars ir pieaudzis no 50% 2018. gadā līdz 91% 2022. gadā.

Papildu informācijai:
Rūta Jurgelāne
“Adven Latvia”mārketinga un komunikācijas speciāliste
E-pasts:
Mob. tālr.: +371 29988742