Valmieras pilsētas teritoriju kopj SIA “Valmieras namsaimnieks”

Valmiera

Teritorijas labiekārtošanu un sanitārās uzkopšanas darbus Valmieras pilsētā veic pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Valmieras namsaimnieks”. Deleģēšanas līgums paredz pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšanu – ielu, ceļu un laukumu rekonstruēšanu un uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī teritorijas apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu sabiedrības interesēs. Līgums ar kapitālsabiedrību ir noslēgts līdz 2023. gada 31. jūlijam.

Galvenie veicamie pienākumi SIA “Valmieras namsaimnieks” ir Valmieras pilsētas teritoriju kopšana, kā arī Ģīmes dabas takas kopšana un uzturēšana, un sporta un aktīvās atpūtas parka MEŽS teritorijas kopšana. Apsaimniekotāji nodrošinās iedzīvotāju drošu pārvietošanos, ietvju, celiņu, veloceliņu un pieguloša zāliena estētisku vizuālo izskatu, no smilšu sanesumiem un atkritumiem attīrītas lietus ūdens uztvērējakas, kā arī ievēros vides aizsardzības prasības. Ziemas periodā – no novembra līdz martam vai periodā ar sniegu, nodrošinās ietvju, parku un skvēru celiņu, stāvlaukumu un kāpņu attīrīšanu no sniega, kā arī, pēc vajadzības, kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, nodrošinot drošu iekļūšanu ēkās.

Saskaņā ar SIA “Valmieras namsaimnieks” statūtiem, tās darbības mērķi ir arī ceļu un maģistrāļu būvniecība, cita veida tīrīšanas un uzkopšanas darbi, ainavu veidošana un uzturēšana.