Valmieras pilsētā apzināti dižkoki

Dabas aizsardzības pārvalde Valmieras novada pašvaldības īpašumos Valmieras pilsētā 2021. un 2022. gados ir apsekojusi un uzmērījusi šādus dižkokus:

Mērījumi veikti 1,3 m augstumā no sakņu kakla. Atpazīstamības nolūkā dižkokiem piestiprināta informatīva zīme “Ozollapa” jeb dižkoka statusa apliecinājumu un tie ir reģistrēti aizsargājamo koku valsts reģistrā (https://ozols.gov.lv/pub).

Dižkoki ir neatņemama Latvijas dabas vērtība. Tie ir ne tikai dižākie savas sugas pārstāvji, bet arī nozīmīga ainavas sastāvdaļa un vērtīga mājvieta dažādām retām un aizsargājamām sugām. Daudzi dižkoki ir vēstures notikumu liecinieki, līdz ar to uzskatāmi ne tikai par dabas, bet arī kultūrvēsturisku vērtību.