Valmieras pavasara tirdziņā būs arī zemessargi

Sestdien, 23. aprīlī, Valmierā, Vecpuišu parkā, Valmieras pavasara tirdziņa apmeklētājiem būs iespēja aplūkot Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona militāro tehniku, ieročus un ekipējumu, kā arī uzzināt par dienestu Zemessardzē un pievienošanās iespējām.

Zemessardze ir skaitliski lielākā Nacionālo bruņoto spēku vienība un valsts teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardzes vienības ir visā Latvijā – Zemgalē, Latgalē, Vidzemē un Kurzemē. Vairāk nekā 8200 pašaizliedzīgu Latvijas pilsoņu no savas pamatnodarbošanās – darba vai studijām – brīvajā laikā jau ir apguvuši un turpina praktiski pilnveidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas mūsu valsts aizsardzībai. Zemessargi pilda ne tikai aizsardzības uzdevumus, bet arī palīdz veikt visai Latvijas sabiedrībai svarīgus uzdevumus, piemēram, sniedz atbalstu pazudušu cilvēku meklēšanā, iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus, piedalās glābšanas darbos, palīdz dzēst ugunsgrēkus, sniedz atbalstu plūdu radīto seku novēršanā, kā arī nepieciešamības gadījumā atbalsta valsts un pašvaldību institūcijas likumpārkāpumu novēršanā un sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. 

Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Ikviena zemessarga civilā darba un dzīves pieredze bagātina Zemessardzi un stiprina valsts aizsardzību. Ja iedzīvotāji ar savu attieksmi un reāliem darbiem izrāda gribu aizsargāt savu valsti, tas samazina pretinieka vēlmi plānot un veikt agresīvas darbības.

Lai pievienotos Zemessardzei, kandidātam jāsazinās ar tuvāko Zemessardzes vienību, zvanot uz tālruņa numuru 1811, rakstot uz e-pasta adresi vai personīgi ierodoties savai mācību vai dzīvesvietai tuvākajā vienībā. Uzzini vairāk tīmekļvietnēs: www.zs.mil.lv vai www.esizemessargs.lv.

Informāciju sagatavoja

Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma bataljona

Civilmilitārās sadarbības speciāliste

Lelde Krancmane

Tālr.28619184

Facebook/Vidzemes brigādes zemessargi