Valmieras pašvaldības pārstāvji piedalās Latvijas – Vācijas sadarbības forumā Villihas pilsētā Vācijā

Forums Villiha

No 12. līdz 15. aprīlim Valmieras pašvaldības pārstāvji viesojās Vācijā, ar mērķi piedalīties Latvijas – Vācijas sadarbības forumā Villihas pilsētā. Foruma atklāšanā piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības pārstāvji – sekretārs Didzis Stāvausis un dr.Šūberts. Forumā piedalījās arī pārstāvji no Giterslo reģiona.

Forumā tika aplūkota tēma – pandēmijas un kara ietekme uz ekonomikas attīstību, par kuru forumā runāja Villihas birģermeistars Kristians Pakušs (Christian Pakusch). Par atjaunojamo enerģiju pieredzē dalījās Villihas komunālās saimniecības pārstāvis un Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle. Par invalīdu iekļaušanu sabiedrībā pieredzē dalījās Vācijas pārstāvis Ralfs Bokštēde (R.Bockstede), bet par iekļaujošo izglītību forumā runāja Valmieras 5. vidusskolas direktore Rudīte Markus. Par digitalizāciju pašvaldībās ar foruma dalībniekiem dalījās Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums.

Valmieras novada pašvaldības delegācijas pārstāvji iepazinās ar uzņēmējdarbību Villihas pilsētā un biznesa inkubatora darbību.

Par sociālo darbu un invalīdu iekļaušanu sabiedrībā pieredzē dalījās apvienība “Apeirons”, foruma dalībnieki iepazinās arī ar Smiltenes novada prezentāciju.

Foruma noslēgumā tika risinātas sarunas par Latvijas un Vācijas turpmāko sadarbību, kā arī nodomu protokola sagatavošana un parakstīšana.