Valmieras novads stiprina sadraudzības saites ar Polijas pilsētu Zdunska Wola

Valmieras novada pašvaldību un Polijas pilsētu Zdunska Wola vieno sena sadarbība – šogad 14.jūnijā palika 20 gadi kopš pilsētas parakstījušas sadraudzības līgumu.

Šodien starp abām sadraudzības pilsētām notika tiešsaistes tikšanās, kuras laikā Ričards Gailums, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos, sarunā ar  Konrad Pokora, Zdunska Wola pilsētas mēru, atzina, ka abu pilsētu mērķis ir pilnveidot sadarbības jomas, piemēram, ekonomikā, stiprinot un atbalstot darbības tiešu ekonomisku kontaktu veidošanai kopīgos projektos, tāpat arī izglītības jomā, kur plānots nodibināt tiešus kontaktus starp skolām, arodskolām un cita veida izglītības iestādēm, lai attīstītu pieredzes apmaiņas braucienus.

Evija Nagle, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietniece – Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja, Polijas pārstāvjus īsā prezentācijā iepazīstināja ar Valmieras novadu, ar Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas galvenajiem mērķiem, lielākajiem infrastruktūras projektiem un līdz šim paveiktajiem lielākajiem darbiem novadā.

Konrad Pokora, Zdunska Wola pilsētas mērs, pēc prezentācijas atzina, ka Valmieras pilsēta ir fantastiski attīstījusies gan sporta būvju, gan industrijas un uzņēmējdarbības jomā un ar prieku viesosies šeit pieredzes apmaiņā nākamajā gadā. Viņš atzina, ka šobrīd lielākais izaicinājums Zdunska Wola pilsētā ir ar energokrīzi saistītie jautājumi, kā arī Ukraiņu patvēruma meklētāju uzņemšana – tur šobrīd ir gandrīz seši tūkstoši bēgļu.

Abu pašvaldību pārstāvji atzina, ka ir kopīgi izaicinājumi, pie kuriem jāstrādā – tie ir energoefektivitātes jautājumi, atjaunojamās enerģijas ieviešana mājsaimniecībās, kā arī iedzīvotājiem draudzīgas, tīras vides nodrošināšana nemitīgi kustīgā pilsētā.

Valmieras novada pašvaldība ir gandarīta, ka sadraudzībā ar Polijas pilsētu Zdunska Wola ir nosprausti jauni mērķi, atjaunojot pilsētu nostiprinātās vērtības.