Valmieras novads pievienosies Eiropas Pilsētu mēru paktam

Lai risinātu Ukrainas kara izraisītās Eiropas energokrīzes izaicinājumus Valmieras novadam, kā arī reaģētu uz klimata pārmaiņu radītajām aktualitātēm, Valmieras novada pašvaldības dome 24. augusta sēdē lēma par atbalstu pašvaldības dalībai Eiropas Pilsētu mēru paktā.

Eiropas Pilsētu mēru pakts paredz, ka pašvaldība aktīvi veicinās klimata mērķu sasniegšanu un īstenos pasākumus zinātnes iespējām atbilstošā tempā. Pievienojoties dalībai paktā, pašvaldība apņemas izstrādāt arī tās ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu.

Dalība Eiropas Pilsētu mēru paktā un pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns pašvaldībai kalpos par atbalsta instrumentiem sekmīgākai ārējā finansējuma piesaistei ēku energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī enerģijas krīzes un energonabadzības izaicinājumu risināšanai. Vienlaikus plāns paredzēs novadam aktuālās rīcības, kas saistītas ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un to radītajiem riskiem.   

Darbu pie Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes Valmieras un Cēsu novadu pašvaldības ir uzsākušas ar Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu Apvāršņa 2020 projektā “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība”. Projekta mērķis ir stiprināt valsts pārvaldes speciālistu zināšanas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādei.

Eiropas Pilsētu mēru pakts ir pasaules lielākā pilsētu kustība vietējiem klimata un enerģētikas pasākumiem. Tas tika aizsākts 2008. gadā Eiropā ar nolūku vienot pašvaldības, kas brīvprātīgi apņēmušās sasniegt un pārsniegt ES klimata un enerģētikas mērķus. Iniciatīva šobrīd vieno vairāk nekā 11 000 vietējās un reģionālās pašvaldības 57 valstīs.