Valmieras novads 2021. gada Meža dienās kļuvis zaļāks

Meža dienas ir Meža attīstības fonda atbalstīta ikgadēja akcija. Šī gada Meža dienu mērķis bija pievērst uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās zonas nepieciešamībai, īpaši parku, mežaparku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim, un palīdzēt risināt to labiekārtošanu.

Ar Meža dienu moto “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!” Valmieras novadā notika vairāki pasākumi, kuru laikā iestādīti dažādi koki un krūmi, kā arī uzzināts daudz jauna par mežsaimniecību un mežu.

Strenčos, Trikātas ielā iestādītas 32 kļavas. Izglītojošu lekciju Strenču iedzīvotājiem par sugu nomaiņu mežā un meža kopšanu vadīja mežsaimniecības inženieris, AS “PATA Strenči” meža resursu daļas vadītājs, Valmieras novada pašvaldības domes deputāts Reinis Muižnieks.

Valmierā, Lucas skvērā ar Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6.e klases skolēnu līdzdalību iestādīti septiņu aso egļu Picea pungens šķirnes Hoopsii stādi. Meža dienu laikā jaunieši piedalījās izglītojošā seminārā “Meži un mežsaimniecība Latvijā un Valmieras novadā”, ko vadīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Laila Šestakovka, iepazīstinot jauniešus ar mežu apsaimniekošanas pamatprincipiem, ar mežu kā Latvijai un Valmieras novadam nozīmīgu tautsaimniecības nozari.

Dikļu pagastā, Budenbrokas muižas parkā norisinājās muižas parka labiekārtošanas talka. Lai piešķirtu parka ainavai ar dažiem lieliem kokiem nedaudz estētiskāku vizuālo tēlu, sadarbībā ar ainavu arhitekti Agnesi Vasiļjevu izveidota skice muižas dārzam. Apstādījumos izmantoti rododendri, hortenzijas un kalnu priedes.

Pie Naukšēnu vidusskolas 6. klases skolēniem viesojās Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valmieras mežniecības Rūjienas nodaļas mežzinis Jānis Čeirāns. Jaunieši uzzināja par koku nozīmi ainavā un koku sugu nomaiņu mežā, izmantojot dažādus instrumentus, iemācījās noteikt koka sugu, apkārtmēru, augstumu un attālumu starp kokiem. Meža parka teritorijā pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja uzstādītas šūpoles.

Sēļu muižas parkā darbi notika saskaņā ar parku ainavu speciālista Jāņa Sirlaka izstrādāto Sēļu muižas parka stādījumu plānu. Daudzveidīgie stādījumi papildināti un atjaunoti, lai izceltu muižas un parka kultūrvēsturisko nozīmi.

Rūjienas vidusskolas 6. klases skolēni Ternejas parkā iestādīja korintes. Projekta laikā plānots turpināt veidot Ternejas parka dienvidu daļas ainavu, izveidojot ziedošo, smaržīgo parka rožu un korinšu grupu. Vieta iecerēta kā atpūtas stūris parka apmeklētājiem, taču papildus tas arī norobežos parku no blakus esošās dzīvojamās zonas. Rūjienas vidusskolas klasēm par meža nozīmi mūsu reģionā un Latvijā, kā arī katra cilvēka dzīvē Meža dienu laikā tika organizēts divu dienu izglītojošs pasākums.

Lai veidotu daudzveidīgu un tīkamu ainavu, Mūrmuižas ciema parkā iedzīvotāji no Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības un audzēkņi no Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” kopīgi iestādīja dažādus kokus un košumkrūmus.

Meža dienu projektu Valmieras novadā atbalstīja Meža attīstības fonds, apzaļumošanas un labiekārtošanas darbiem piešķirot  5400 EUR.

Fotogalerija aplūkojama šeit