Valmieras novadam izcils panākums starptautiskajā Financial Times reitingā

fDi

15. martā Francijas pilsētā Kannās Valmieras novadam pasniegts prestižais apbalvojums – iegūta pirmā vieta Eiropas mikropilsētu kategorijā Eiropas nākotnes pilsētu un reģionu reitingā 2022./2023. gadam. To veido laikraksta “Financial Times” izdevums “fDi Intelligence”. Apbalvošanas ceremonijā Valmieras novadu pārstāvēja Līga Vecā, Valmieras Attīstības aģentūras valdes locekle un Andris Klepers, Valmieras novada pašvaldības domes deputāts.

Valmieras novadam izcilo rezultātu izdevies uzrādīt, pateicoties izstrādātajai industriālo teritoriju attīstības un ārvalstu investīciju piesaistes stratēģijai un tajā iekļautajai aprites ekonomikas un zaļo industriālo parku pieejai, kā arī izaugsmes rādītājiem, ko palīdzējuši sasniegt Valmieras uzņēmēji un darba devēji.

Starptautiskajā reitingā augstais novērtējums Valmieras novadam piešķirts par ārvalstu investīciju piesaistes stratēģiju. Šajā jomā no Latvijas augstus rezultātus sasniegušas arī Ventspils un Jelgava, iegūstot attiecīgi 3. vietu un 6. vietu.

Ārvalstu investīciju piesaistes stratēģiju kategorijā pavisam tika iesniegti 75 pieteikumi. Pieteicēji iesniedza detalizētu informāciju par pilsētas vai reģiona stratēģiju ārvalstu investīciju piesaistes veicināšanā. Iesniegto informāciju vērtēja “Financial Times” izdevuma “fDi Intelligence” žūrija.

Valmieras pieteikumā tika sniegta informācija par nozīmīgākajām iniciatīvām ar mērķi piesaistīt investīcijas Valmierai, par straujāk augošajām nozarēm ar visaugstāko potenciālu piesaistīt papildu investīcijas un par Valmieras lielākajiem investīciju projektiem. Žūrija vērtēja arī to, kādi pakalpojumi pieejami investoriem Valmierā, kā pilsēta rūpējas par investoru noturēšanu un kādi digitālā mārketinga instrumenti tiek izmantoti, lai sasniegtu un uzrunātu ārvalstu investoru mērķauditoriju. Būtiska žūrijas uzmanība tika pievērsta tam, kā novads veicina ilgtspējīgas investīcijas un kā novadā īsteno ESG jeb vides, sociālās atbildības un pārvaldes standartu. Valmieras novada pieteikumu sagatavoja Valmieras Attīstības aģentūra.

“Valmieras novada pievilcība ārvalstu investoru vidū pieaug. Ļoti rūpīgi analizējam nosacījumus, kā tieši pašvaldība var pozitīvi ietekmēt investīciju pieaugumu, jo ārvalstu investīciju piesaiste Valmieras novadam ir ļoti svarīga. Tā veicina uzņēmumu izaugsmi, paplašina iedzīvotāju darba iespējas un dzīves kvalitāti. Svarīgs ir ne tikai finansējums, bet arī tehnoloģiju un zināšanu pārnese,”

investīciju nozīmi novada izaugsmē skaidro Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Financial Times izdevumā Valmieras novadam veltīti šādi vārdi: “Valmieras novada pašvaldībai piešķirts augstākais novērtējums Eiropas nākotnes pilsētu un reģionu reitingā starp mikropilsētām. Valmiera, kurā atbilstoši sauklim “dzīvojam zaļi”, atrodas Latvijas ziemeļos un aizņem 19,35 kvadrātkilometrus. Lai gan Valmiera jau tradicionāli ir industriju pilsēta, Valmieras novada pašvaldībai ir lielas ambīcijas piesaistīt papildu ārvalstu investīcijas un talantus. Investoru atbalsta sistēmā ietilpst tādu investīciju un attīstības projektu īstenošana, kas skar cilvēkresursus, infrastruktūru, veselības aprūpi, kultūru un dzīves kvalitāti kopumā. Zaļās Valmieras atrašanās pie Gaujas un blakus Gaujas Nacionālajam parkam izvirzījusi vides pārvaldību par vienu no novada prioritātēm. Valmieras novads šobrīd izstrādā jaunu novada attīstības programmu, kurā iekļaus arī tādus ar vidi saistītus jautājumus kā transports, industriālie parki un enerģijas infrastruktūra. Katru gadu pilsētā tiek īstenoti arvien jauni zaļie uzlabojumi. Tiek izbūvēti velo ceļi, savukārt, raugoties plašākā mērogā, tiek attīstītas degradētas un piesārņotas teritorijas, kas kļūs par zaļajiem industriālajiem parkiem”.

Valmieras novadā 2020. gadā kopumā reģistrēti 69 aktīvi ārvalstu kapitāla uzņēmumi ar kopējo apgrozījumu 157,6 miljoni eiro. Šie uzņēmumi Valmieras novadā nodarbina 1930 darbiniekus. Lielākie ārvalstu kapitāla darba devēji pēc apgrozījuma 2020. gadā Valmieras novadā ir “Valmieras stikla šķiedra”, SIA “Culimeta Baltics”, SIA “Klasmann-Deilmann Latvia”, SIA “Padtex Insulation”, SIA “PG Wood”, SIA “Legro Latvia”, SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy”, AS “Seda”, SIA “Valmieras graudi”, SIA “VRPB”, SIA “V.L.T.”, SIA “Jaunbāģi” un citi. Ārvalstu investīcijas ienākušas no tādām valstīm kā Vācija, Luksemburga, Itālija, Amerikas Savienotās Valstis, Nīderlandes karaliste, Lietuva, Krievijas Federācija, Igaunija, Dānijas karaliste, Zviedrijas karaliste un citas.

Saite uz publikāciju laikraksta “Financial Times” izdevumā “fDi Intelligence”: https://content.yudu.com/web/43wcl/0A43wm9/FDI-FebMar22/html/index.html?page=94&origin=reader