Valmieras novada vizuālās identitātes pamatā – virzība uz izaugsmi

Valmieras novada vizuālā identitāte

Lai stiprinātu un veidotu vienotu Valmieras novada tēlu un veicinātu piederības sajūtu, vienlaikus saglabājot novada pilsētu, pagastu un ikvienas apdzīvotas vietas lokālpatriotiskās vērtības un individualitāti, izstrādāta Valmieras novada grafiskās identitātes simbolu sistēma jeb vadlīnijas. Novada identitātes pamatā ir saglabāts izaugsmes medaļas simbols, kas stiprināts ar katras novada teritorijas lokālajām vērtībām, tas simbolizē lepošanos ar līdz šim sasniegto un motivē jauniem mērķiem. Grafiskās identitātes vadlīnijas apstiprinātas 24. augusta Valmieras novada pašvaldības domes sēdē.

“Valmieras novadu veido piecas pilsētas un 26 pagasti, kopīgi nodrošinot daudzveidīgu un pilnvērtīgu vidi, kurā katrs var mācīties, augt un pilnveidoties, dzīvot, strādāt un piedalīties sava pagasta, pilsētas un visa novada attīstības veidošanā. Valmieras novads ir bagāts ar dabas vērtībām, šeit darbojas uzņēmumi, kas ražo un savu produkciju piedāvā pasaules tirgos, novada laukos tiek audzēta pārtika ne vien Latvijas, bet arī Baltijas iedzīvotājiem un eksportēta uz daudzām pasaules valstīm. No Valmieras novada nākuši augstas klases sportisti, kuri iedvesmo. Mazsalacā dzimis slavenais velosipēdu meistars Gustavs Ērenpreiss, Rūjienā ražo saldējumu, ko ēd arī Gvatemalā, Strenči kā plostnieku galvaspilsēta turpina stiprināt seno arodu prasmes, Sedas vērtība ir tās izveides vēsture, kas piešķir mazpilsētai neparastu šarmu, Dikļi ir latviešu Dziesmu svētku tradīcijas šūpulis, savukārt Sēļos vasaras izskaņā tradicionāli pulcējas opermūzikas cienītāji. Tā varētu turpināt vēl un vēl. Valmieras cilvēki un vietas ir pelnījuši medaļu, tādēļ medaļas simbols ietverts arī novada un katras vietas vizuālajā identitātē, lai varam lepoties ar Valmieras novadu un to, ka esam Valmieras novada iedzīvotāji,” stāsta Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Valmieras novada vizuālās identitātes pamatā ir simbols – Valmieras novada izaugsmes medaļa – un novada vai vietas nosaukums, apliecinot ideju, ka katrs, kurš ar savu darbu, idejām, enerģiju nesis ieguldījumu Valmieras novada attīstībā, ir pelnījis saņemt izaugsmes medaļu un kopīgi svinēt panākumus. Medaļas grafiskais simbols – rombs – ietverts kā visa novada logo, tā arī atsevišķo vietvārdu logotipos, tādējādi iedzīvotājiem ļaujot lepoties ar savu izcelsmes vietu, vienlaikus saredzot sevi kā daļu no Valmieras novada. Lai popularizētu Valmieras novadu kā tūrisma galamērķi Latvijā un arī ārpus tās, pēc līdzīga principa izveidota vizuālā identitāte “visitValmiera”.

Valmieras novadam ir radīta arī īpaša preču zīme “Radīts Valmieras novadā” vai angliski “Origin – Valmiera region”, ko kā kvalitātes un izcelsmes vietas apliecinājumu var izmantot jebkurš preču ražotājs un pakalpojumu sniedzējs Valmieras novadā. “Vienmēr esam lepojušies ar uzņēmējiem, kuri ir radoši un darbīgi, kuri iegulda savas prasmes, izdomu un enerģiju kopējā novada izaugsmes stiprināšanā. Pateicoties preču zīmei, tagad būs vēl viena iespēja atpazīt un izvēlēties vietēji ražotos produktus kā Latvijas, tā Baltijas un pat Eiropas un pasaules tirgos,” uzsver J. Baiks.

“Grafiskās identitātes risinājumi ļauj katram no mums precīzi un pārliecinoši pastāstīt savas vietas stāstu – kas mēs esam, ar ko mēs lepojamies, ko svinam, kādus mērķus izvirzām nākotnei, kādā virzienā ejam. Lai gan katra no Valmieras novadā esošajām pilsētām vai pagastiem ir individuāla, esam vienoti Valmieras novadā. Arī iedzīvotāji un novada uzņēmēji var izmantot grafiskās identitātes elementus, lai izceltu un parādītu savu izaugsmes vietu,” norāda Kristīne Melece, Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.

Ar Valmieras novada grafiskās identitātes vadlīnijām iespējams iepazīties Valmieras novada mājaslapā https://www.valmierasnovads.lv/novads/valmieras-novada-simbolika/

Valmieras novada grafiskās identitātes vadlīnijas izstrādātas sadarbībā ar aģentūru “Overpriced”, kas ir arī Valmieras pilsētas vizuālās identitātes autori.