Valmieras novadā viesojas sadraudzības pilsētas Solnas izglītības darbinieki

Solnas pašvaldības izglītības pārstāvji Valmieras novadā

No 5. līdz 7. martam Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja administrētā Ziemeļvalstu–Baltijas valstu publiskās administrācijas mobilitātes projekta ietvaros Valmieras novadā viesojās ilggadējās sadraudzības pilsētas Solnas (Zviedrija) pašvaldības izglītības nozares pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas izglītības sistēmu un Valmieras novada pašvaldības pieredzi izglītības darba organizēšanā.

Izglītības darbinieku delegāciju no Solnas pārstāvēja Lēna Lundstroma (Lena Lundström), Solnas Izglītības pārvaldes vadītāja, Gunilla Stenporta Beite (Gunilla Stenport Beite), atbildīgā par pirmsskolas un skolu attīstības jautājumiem, Pernilla Huakenssona (Pernilla Håkansson), atbildīgā par izglītības attīstības jautājumiem, un Sanja Ronika (Sanja Ranica), matemātikas skolotāja.

Izglītības jomas pārstāvji no Solnas tikās ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos Ričardu Gailumu, vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Jāni Olmani, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci – Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāju Eviju Nagli, Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāju Ivetu Pāži un viņas vietnieci Sandru Purmali, lai uzzinātu vairāk par izglītības sistēmu Latvijā, pārrunātu jautājumus par Valmieras novada pašvaldības izveidoto un apstiprināto skolu tīklu, darba organizāciju un sadarbību ar skolām. Diskusiju laikā pārrunāts abām pašvaldībām aktuālais pedagogu novecošanās jautājums, kā arī jaunu speciālistu piesaistes izaicinājumi.

Tāpat vizītes laikā Solnas pārstāvji ar lielu interesi apmeklēja vairākas izglītības iestādes –  Valmieras Valsts ģimnāziju, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu, Valmieras 2. vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi “Varavīksne”, Kocēnu pamatskolu, kur vēroja arī matemātikas stundu, Jāņa Daliņa stadionu un stadiona ēkā esošo Valmieras Sporta skolu, dienesta viesnīcu “Auseklis”, kā arī viesojās Valmieras koprades darbnīcā DARE.

Jāpiemin, ka Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja administrētā Ziemeļvalstu–Baltijas valstu publiskās administrācijas mobilitātes projekta ietvaros no 2024. gada 6. līdz 8. februārim Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Solnu (Zviedrija).

 Solna ir viena no senākajām Valmieras sadraudzības pilsētām, ko pārmantojis arī Valmieras novads. Sadarbība starp Solnas un Valmieras pilsētām aizsākās 1991. gadā. Vienošanās tika parakstīta par sadarbību ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, izglītības, kultūras un sporta jomās, vides, veselības un sociālajās jomās, informācijas un tūrisma jomā, kā arī pilsētu pašvaldību sadarbības jomā.