Valmieras novadā viesojas delegācija no Giterslo apriņķa Vācijā

Valmieras novadā viesojas delegācija no Giterslo apriņķa Vācijā

No 15. maija līdz 17. maijam Valmieras novada pašvaldība un biedrība “Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai” uzņem delegāciju no Giterslo apriņķa. Stiprinot Valmieras un Giterslo apriņķa 30 gadu sadarbību, Valmieras novadu apmeklē 44 delegāti. Šīs vizītes centrālais notikums – Valmieras novada Rūjienas pilsētas un Šteinhāgenas pašvaldības sadarbības līguma parakstīšana.

Svinīgā sadarbības līguma parakstīšana norisināsies trešdien, 17. maijā, plkst. 18.00 Rūjienas kultūras centrā. Sadraudzības līgums starp abām pusēm noslēgts jau 2019. gadā, nosakot vēlmi rosināt un veicināt sadarbību visos līmeņus starp vietējām pašpārvaldēm un citām administratīvajām struktūrām, īpaši atbalstot sadarbības projektus izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības, sporta un sociālajās jomās. 17. maijā notiks sadarbības nostiprināšana, parakstot sadarbības līgumu, lai apliecinātu noslēgto sadraudzību arī pēc 2021. gadā Latvijā īstenotās Administratīvi teritoriālās reformas. Par godu sadarbības nostiprināšanas notikumam – Rūjienas kultūras nams sagatavojis īpašu kultūras programmu, iesaistot vietējos amatiermākslas kolektīvus.

Sadarbības vizītes laikā Giterslo apriņķa delegācijai sagatavotas vairākas programmas, lai veidotu pieredzes un viedokļu apmaiņu par aktuālo Valmieras novadā, Latvijā un Vācijā. Pirmdien, 15. maijā, delegācija uzzina par Valmieras novada aktualitātēm kultūras, mākslas, sporta un sociālajās jomās, kā arī viesojas Burtnieku apvienībā un Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā. Otrdien, 16. maijā, delegācijas pārstāvjiem ir sagatavotas individuālas pieredzes apmaiņas programmas arī pārējās Valmieras novada apvienībās. Savukārt trešdien, 17. maijā, dienas pirmā puse plānota Strenču apvienībā, kur viesi gūs unikālu pieredzējumu, iepazīstot koku pludināšanas tradīcijas un plostu siešanu.

Vizītes laikā pie ceļiem uz jaunā Valmieras novada robežām Valmieras novada pašvaldība atjauno informatīvās zīmes “Partneri Eiropā” ar Giterslo apriņķa un Valmieras novada jauno ģerboni.

Giterslo reģions ir Ziemeļreinas – Vestfālenes federālajā zemē ietilpstoša pašvaldība, un Ziemeļreina – Vestfālene ir viena no svarīgākajiem Latvijas ekonomiskās sadarbības partneriem, tā ir starp vadošajiem partneriem investīciju jomā. Sadarbība notiek starp Valmieru un Halles pilsētu, Naukšēnu apvienību un Borgholchauzenas pilsētu, Mazsalacu un Harzevinkelu, kā arī Rūjienu un Šteinhāganas pašvaldību. Ar Giterslo apriņķa palīdzību realizēti daudzi nozīmīgi projekti sociālajā, veselības aprūpes, izglītības, kultūras un drošības jomā.

15. maijs

16. maijs