Valmieras novadā viesojās delegācija no Giterslo apriņķa Vācijā, noslēdzot Rūjienas un Šteinhāgenas sadarbības līgumu

Valmieras novadā viesojās delegācija no Giterslo apriņķa Vācijā, noslēdzot Rūjienas un Šteinhāgenas sadarbības līgumu

No 15. maija līdz 17. maijam Valmieras novada pašvaldība un biedrība “Valmieras novada-Giterslo reģionu sadarbībai” uzņēma delegāciju no Giterslo apriņķa. Stiprinot Valmieras un Giterslo apriņķa 30 gadu sadarbību, Valmieras novadu apmeklēja 44 delegāti no Giterslo apriņķa Šteinhāgenas pašvaldības un Rēdas-Vīdenbrikas, Verteres, Halles, Borgholchauzenas un Harzevinkelas pilsētām.

Rūjienas apvienībā tika silti uzņemta Šteinhāgenas pašvaldības delegācija pilsētas birģermeistares Sāras Sisas (Sarah Süß) vadībā, kura pati pirmo reizi viesojās Latvijā. Šīs vizītes centrālais notikums bija Rūjienas pilsētas un Šteinhāgenas pašvaldības sadarbības līguma parakstīšana. Sadraudzības līgums starp abām pusēm noslēgts jau 2019. gadā, nosakot vēlmi rosināt un veicināt sadarbību visos līmeņos starp vietējām pašpārvaldēm un citām administratīvajām struktūrām, īpaši atbalstot sadarbības projektus izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības, sporta un sociālajās jomās. Trešdien, 17. maijā, Rūjienas Kultūras namā notika svinīgā sadarbības nostiprināšana, parakstot sadarbības līgumu, kas apliecina noslēgto sadraudzību arī pēc 2021. gadā Latvijā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas. Rūjienas Kultūras nams par godu sadarbības nostiprināšanai bija sagatavojis īpašu kultūras programmu, iesaistot vietējos amatiermākslas kolektīvus.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Man ir liels prieks, ka 30 gadu draudzība starp Valmieras novadu un Giterslo apriņķi ir izturējusi laika pārbaudījumu un kļūst arvien ciešāka un stiprāka. Lielas lietas var notikt, ja saliek kopā daudz mazu lietu. Valmieras novadu un Giterslo apriņķi vieno kopīgs sadraudzības līgums, taču ir būtiski, lai sadarbība tiek stiprināta vietējā mērogā, starp mūsu pilsētām, kopienām un iedzīvotājiem. Rūjienas un Šteinhāgenas sadarbības līguma parakstīšana apliecina mūsu apņēmību turpināt un padziļināt draudzības saites dažādās jomās, iekļaujot visas novada teritorijas.”

Svens Georgs Adenauers (Sven Georg Adenauer), Giterslo apriņka landrāts: “Sadarbības koks, ko pirms daudziem gadiem mēs iestādījām, aug arvien lielāks. Taču ir svarīgi, lai tas augtu ne tikai garāks, bet arī kuplāks, lai tam būtu arvien jauni zari, kas stiprina mūsu sadarbību. Esmu pārliecināts, ka sadarbības līgums starp Rūjienu un Šteinhāgenu stiprinās mūsu sadraudzības koku. Es priecājos, ka līdztekus formālajiem sadarbības līgumiem, starp Valmieras novadu un Giterslo apriņķi jau gadu desmitiem izveidojusies patiesa un cieša draudzība. Patiecos visiem, kuri ir izveidojuši un stiprinājuši šo draudzību un turpina to darīt ar pašlaik!”

Guntis Gladkins, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks: “Šodien mēs noslēdzam Partnerības līgumu starp Rūjienu un Šteinhāgenu. Tas ir liels un nozīmīgs notikums, bet patiesībā tas ir tāds formāls akts, jo draudzība starp šīm abām pilsētām ir ļoti sena, un ir gājusi roku rokā kā draudzība starp Valmieras novadu un Giterslo apriņķi. Lielu darbu daudzu gadu garumā mūsu attiecību veidošanā ir ieguldījuši mūsu līdzcilvēki. Gribētos īpaši pateikties Udo un Ursulai Boltēm, Goldbekera kungam.

Laiks iet uz priekšu, cilvēki mainās, bet draudzība turpinās. Draudzība pašvaldību starpā ir kā garants – tas ir pamats draudzībai starp dažādām sociālām un interešu grupām, tas ir pamats, lai varētu attīstīt sadarbību kultūras, izglītības, mākslas, sporta un citās jomās.
Pats galvenais ir cilvēks un ļoti svarīga ir draudzība starp mūsu novadu un pilsētu iedzīvotājiem. Mums jau ir izveidojušās labas iestrādes, labi piemēri kopējai draudzībai – Ziemassvētku tirdziņi, koru sadarbība, skolēnu apmaiņa, speciālistu pieredzes vizītes… Ir izveidojušies savstarpēji kontakti, gūta pieredze un neaizmirstami atmiņu mirkļi.

Mums jāturpina iesāktais, jāstrādā pie jauniem kopējiem radošiem projektiem, kas vēl vairāk satuvinātu mūsu iedzīvotājus un iestādes, aktivitātēs vairāk jāiesaista bērni un jaunieši, lai draudzība turpinātos. Es ticu – mums viss izdosies! Lai mīlestība un savstarpējā sapratne vairo mūsu draudzību!”

Sāra Sisa (Sarah Süß), Šteinhāgenas pilsētas birģermeistare: “Rūjienas kontūra atgādina putnu. Tas ir simbols, ka šī pilsēta ir allaž lidojumā uz jaunām virsotnēm. Tas, kas putnam ir pacelšanās spēks, cilvēkiem ir draudzība. Tā paceļ mūs virs zemes putekļiem. Laikā, kad Eiropā arvien spēcīgāki kļūst nacionālistiskie spēki, cenšoties sašķelt tautas un valstis, laikā, kad Krievija īsteno brutālo karu Ukrainā, ir ļoti svarīgi veidot un stiprināt partnerības un draudzības saites starp valstīm, pašvaldībām un iedzīvotājiem. Mēs Rūjienā un Šteinhāgenā nevaram pārbīdīt kalnus, ietekmēt globālos procesus un paredzēt kara beigas, bet mēs ikviens ar saviem darbiem varam dot savu ieguldījumu miermīlīgas, tolerantas un vienotas Eiropas attīstībā. Pašreizējā situācija Eiropā mudināja Šteinhāgenas pašvaldības deputātus vienbalsīgi vienoties par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rūjienu, kas oficiāli nostiprinās ilgo draudzību starp mūsu pilsētām un dos iespēju attīstīt jaunus sadarbības virzienus. Mūsu ilgstošā partnerība ir veiksmes stāsts visas Eiropas mērogā, tā ir draudzība, kas paceļ mūs spārnos.”

Dienu iepriekš Šteinhāgenas pilsētas delegācija viesojās arī vēsturiskajā Rūjienas pilsētas valdes namā, kur ar Rūjienas apvienības pārstāvjiem pārrunāja līdzšinējo sadarbību un ieskicēja nākotnes plānus. Viesi apmeklēja arī pirmsskolas izglītības iestādi “Vārpiņa” un Rūjienas vidusskolu. Abās iestādēs partneri vienojās par sadarbības iespējām, piemēram, organizēt pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņu. Vācu viesi tika uzņemti Rūjienas Izstāžu zālē, apmeklēja Rūjienas Tautskolu, kā arī apskatīja un iegādājās mājražotāju un amatnieku produkciju Mājražotāju veikaliņā.

Sadarbības vizītes laikā delegācijai no Giterslo apriņķa arī citās Valmieras novada apvienībās bija sagatavotas vairākas programmas, lai veidotu pieredzes un viedokļu apmaiņu par aktuālo Valmieras novadā, Latvijā un Vācijā.

Valmierā delegācija uzzināja par aktualitātēm kultūras, mākslas, sporta un sociālajās jomās, apmeklējot Valmieras muzeju, topošo mākslas telpu “Kurtuve”, sporta un aktīvās atpūtas parku “Mežs”, pansionātu “Valmiera” un topošo daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra ēku. Valmieras sākumskolā vācieši piedalījās arī diskusijā “Digitalizācija izglītības procesā”. Atsevišķa vizītes programma bija sagatavota pārstāvjiem no Valmieras sadraudzības pilsētas Halles. Viesi guva ieskatu izglītības sistēmā Valmierā, apmeklējot Valmieras Valsts ģimnāziju. Ar lielu interesi vācieši iepazina arī Valmieras Attīstības aģentūru un koprades darbnīcas “DARE” piedāvātās iespējas. Tāpat viesi apskatīja topošā Valmieras Industriālā parka teritoriju, uzzināja par tā attīstības iecerēm un apmeklēja uzņēmumu SIA „Padtex Insulation”. Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā 16. maijā notika koncerts “Hanzas gars”, kurā uzstājās mūziķi no Vācijas – ērģelnieks Haralds Gokus un altists Semjons Kalinovskis.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā viesi apmeklēja Trikātas pilskalnu, kur baudīja Trikātas Kultūras centra pašdarbības kolektīvu koncertu, bet Brenguļos iepazina Freivaldu ģimenes stāstu par alus brūvēšanu. Delegāciju iepazīstināja arī ar vietējiem mazajiem ražotājiem: šokolādes gardumu ražotni “R Chocolate” un SIA “Abula ābols” Beverīnas dzērieniem.

Burtnieku apvienībā delegācija iepazina Burtnieku muižas parku un Burtnieku Kultūras centrā viesus priecēja Burtnieku un Matīšu pagastu bērnu un jauniešu kolektīvu koncerts ar dejām, dziesmām un mākslas vingrošanas priekšnesumiem.

Kocēnu apvienībā tikšanās iesākās ar PII “Auseklītis” apmeklējumu, kur viesus ar muzikāliem priekšnesumiem iepriecināja bērni. Pateicoties savstarpējai draudzībai ar Giterslo, bijusi iespēja iegūt praktisku atbalstu pirmsskolas pilnveidošanā, to tikšanās reizē atzinīgi novērtēja arī vācu draugi. Dienas turpinājumā apskatīta Rubenes baznīcas interaktīvā ekspozīcija “Pa Hronikas pēdām”.

Mazsalacas apvienībā viesojās delegācija no Mazsalacas sadraudzības pilsētas Harzevinkelas. Viesi iepazinās ar saimniecību “Vidusmežu keramika”, sociālo pakalpojumu centru “Laiva”, Mazsalacas Jauniešu centru, kā arī pāri ielai esošo “Āža krogu”, lai tā jaunie saimnieki Ēriks un Danija Pudniki-Lindes pastāstītu par nākotnes iecerēm par šīs vietas attīstību.

Naukšēnu apvienībā viesojās ilggadējie sadarbības partneri no Borgholchauzenas pilsētas. Viesi iepazinās ar SIA “Rūjakmens” darbību un akmens apstrādes procesu, interesējās, kāda ir vēsture Baltijas ceļa piemiņas vietai Unguriņos. Tāpat vācieši apmeklēja Udzēnu zivju dīķus, “Mazaldarus” un Naukšēnu muižu. Noslēgumā kāda aktīvāka atpūta – iepazīšanās ar kornhola spēli.

Strenču apvienībā viesi no Giterslo apriņķa guva unikālu pieredzējumu, vērojot kā biedrības “Gaujas plostnieki” vīri un citi plosta siešanas entuziasti darināja baļķu plostu. Apmeklēja arī AS “Latvijas valsts meži” Strenču kokaudzētavu un Vijciema čiekurkalti.

Vizītes laikā pie ceļiem uz jaunā Valmieras novada robežām Valmieras novada pašvaldība atjaunoja informatīvās zīmes “Partneri Eiropā” ar Ģiterslo apriņķa un Valmieras novada jauno ģerboni.