Valmieras novada un Čerkasu pilsētas pašvaldības apmainās pieredzē

No 20. līdz 23. jūlijam Valmieras novada pašvaldībā viesojas Ukrainas pilsētas Čerkasu pašvaldības pārstāvji, lai veicinātu labās prakses un zināšanu apmaiņu starp pašvaldībām dažādās jomās: izglītībā, sportā, kultūrā, teritorijas labiekārtošanā un pilsētplānošanā, komunikācijā ar iedzīvotājiem u.c.

Apmeklējot Valmieras novada pašvaldību, tās vadība viesus iepazīstināja ar pašvaldības darbību, budžeta prioritātēm, aktualitātēm izglītības, kultūras un sporta jomās, kā arī informēja par uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem. Čerkasu pilsētas pašvaldības pārstāvji Valmierā viesojas jau vairākkārt – kopš 2022. gada noslēgts līgums par sadarbības izveidošanu starp Valmieru un Čerkasiem, bet šī gada martā parakstīts sadarbības memorands starp Valmieras Viesturu vidusskolu un Čerkasu specializēto I-III skolu Nr. 33. Līdz ar to tika pārrunāti arī jau pirmie sadarbības rezultāti. 

“Divpusējās sadarbības rezultātā pozitīvais piemērs, ko ļoti novērtējam, ir bērnu un jauniešu deju nodarbības, kuru laikā mūsu bērni apguva latviešu tautiskās dejas, bet latviešu bērni – ukraiņu. 2024. gadā sadarbībā ar Valmieras Viestura vidusskolu plānojam divus vērienīgus projektus. Pirmkārt, vēlamies, lai skolēni dodas pieredzes apmaiņā un iepazīst abas pilsētas tieši vēsturiskajā aspektā. Otrkārt, vēlamies uzlabot savu skolēnu prasmes teātrī un dramaturģijā, kuras Valmierā novērtējam kā īpaši spēcīgas. Ceram, ka izdosies uzvest kopīgu izrādi angļu valodā,” stāsta Oksana Kovalenko, Čerkasu specializētās I-III skolas Nr. 33 direktore. 

“Sports bija Valmieras un Čerkasu pilsētu draudzības pamatā, jo Valmiera, sākoties Krievijas karam Ukrainā, uzņēma jaunos basketbolistus no Čerkasu pilsētas. Tā arī aizsākās pilsētu sadraudzība. Apmeklējot Valmieras pilsētas sporta infrastruktūru, iepazīstot daudzveidīgās iespējas un pozitīvo pieredzi, esam nolēmuši pārņemt vairākas lietas, lai arī Čerkasi varētu nākotnē saukties par Sporta galvaspilsētu Ukrainā,” stāsta Jurijs Hončarovs (Yurii Honcharov), Čerkasi pilsētas pašvaldības sporta kluba direktors. 

Pēc tikšanās viesi individuāli tikās ar savas pārstāvētās jomas speciālistiem Valmieras novada pašvaldībā, lai padziļināti pārrunātu interesējošās tēmas un dalītos pieredzē. 

Vizītes laikā, 20. jūlijā, apmeklēts arī Valmieras Olimpiskais centrs, Māra Štromberga BMX trase “Valmiera”, Jāņa Daliņa stadions, sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs”, Valmieras muzejs un jaunā ekspozīcija “de Woldemer”. 

Čerkasu pilsētas pašvaldība izveidojusi arī video sveicienu Valmieras pilsētas 740. dzimšanas dienai, kurā vēl pilsētai turpmāku izaugsmi un pateicas par Valmieras novada pašvaldības un tās iedzīvotāju sniegto atbalstu pilsētai kara darbības laikā. Viesi aicināti piedalīties arī gājienā “Valmiera lepojas” kopā Ukrainas valstspiederīgiem, kuri atraduši patvērumu no kara Valmierā. 22. un 23. jūlijā Čerkasu pilsētas pašvaldības pārstāvji vizīti Valmierā noslēgs ar Valmieras pilsētas svētku apmeklējumu.