Valmieras novadā turpina attīstīt valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu

12 jauni VPVKAC VN

Turpinot attīstīt publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi un iedzīvotāju iespēju saņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai, Valmieras novadā tiks izveidoti 12 jauni valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) 12 Valmieras novada bibliotēkās. Jau informējām, ka to lēma Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 27. jūlija domes sēdē.

Valsts pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai ir nozīmīgs solis iekļaujošas sabiedrības veidošanā. Arī digitalizācijas laikmetā ir būtiski nodrošināt iedzīvotājiem klātienes konsultācijas un saskares punktus ar valsts iestāžu pakalpojumiem, nodrošinot atbalstu un informāciju e-pakalpojumu lietošanai.

Jaunus valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus (VPVKAC) veidos 12 Valmieras novada bibliotēkās:

 1. Sedas pilsētas bibliotēkā (adresē Skolas laukums 2, Seda, Valmieras nov., LV-4728);
 2. Burtnieku pagasta bibliotēkā (adresē Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Valmieras nov., LV-4206);
 3. Rencēnu pagasta 1.bibliotēkā (adresē Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Valmieras nov., LV-4232);
 4. Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā (adresē “Saieta nams”, Jaunklidzis, Plāņu pag., Valmieras nov., LV-4727);
 5. Sēļu pagasta bibliotēkā (adresē “Sēļu muiža”, Sēļi, Sēļu pag., Valmieras nov., LV-4213);
 6. Dikļu pagasta bibliotēkā (adresē “Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov., LV-4223);
 7. Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkā (adresē “Stallis”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Valmieras nov., LV-4224);
 8. Brenguļu pagasta bibliotēkā (adresē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV‑4245);
 9. Vaidavas pagasta bibliotēkā (adresē Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras nov., LV-4228);
 10. Zilākalna pagasta bibliotēkā (adresē Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Valmieras nov., LV-4222).
 11. Bērzaines pagasta bibliotēkā (adresē “Pīlādži”, Bērzaines pag., Valmieras nov., LV-4208);
 12. Jeru pagasta bibliotēkā (adresē “Jeru skola”, Endzele, Jeru pag., Valmieras nov., LV‑4234).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidotā komisija septembra sākumā izskatot pašvaldību, tostarp arī Valmieras novada pašvaldības, iesniegtos pieteikumus jaunu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, piešķīra Valsts budžeta dotāciju 71 288 EUR apmērā.

Papildu VARAM dotācijai Valmieras novada pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu 30% no VPVKAC izveides izdevumiem, kas sastāda 30 552 EUR kā arī 50% no VPVKAC uzturēšanas izdevumiem.

12 Valmieras novada bibliotēkās tiks iekārtotas datorizētas darba vietas darbiniekiem, kas nodrošinās attālinātu audiovizuālu komunikāciju un iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm, iegādātas nepieciešamās mēbeles, dokumentu kameras un biroja tehnika.

Klientu apkalpošanas uzlabošanai tiks iegādātas multifunkcionālās iekārtas, kā arī veikti vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, kādi nepieciešami personām ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Klientu ērtībai iegādāti publiskas pieejamības datori,  kas aprīkoti ar kameru, mikrofonu, austiņām un skaļruņiem, kā arī nodrošināta brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā.

Katrā klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājiem būs pieejama datorizēta darba vieta, lai varētu elektroniski pieteikt pieejamos pakalpojumus, kā arī nodrošināts VPVKAC darbinieka atbalsts šo pakalpojumu pieteikšanā.

Pašvaldības līdzfinansējums jauno VPVKAC izveidei ir paredzēts 2023. gada budžetā un aprīkojuma iegāde jau ir uzsākta.   

Tāpat kā citviet, arī jaunajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotāji varēs pieteikt pieprasītākos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Lauksaimniecības datu centra, Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts iestāžu pakalpojumus “pilnvarotā e-asistenta” risinājumā, tas ir, pakalpojumu pēc klienta pilnvarojuma portālā Latvija.lv piesaka VPVKAC darbinieks. Atsevišķus pakalpojumus uz vietas būs iespējams pieteikt papīra formā, šādus pieteikumus VPVKAC darbinieks sistēmā nosūtīs atbildīgajai iestādei.  

Līdztekus ar teritoriālo VPVKAC pieejamību tiks  papildināts esošo VPVKAC pakalpojumu grozs – šobrīd VPVKAC apkalpo 13 iestādes, atbalstot 120 valsts pārvaldes pakalpojumu un pašvaldību pakalpojumu pieteikšanu. 

VPVKAC ir lielākais klientu apkalpošanas tīkls valstī, tajā var patstāvīgi vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību pieteikt visus valsts pārvaldes portālā https://www.latvija.gov.lv pieejamos pakalpojumus, kā arī saņemt citas konsultācijas.