Valmieras novada sporta vienība – jauna atbalsta sistēma sportistiem

Valmieras novada sporta vienība

25. maija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta jauna atbalsta sistēma Valmieras novada perspektīvajiem sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem, kas paredz finansiāla atbalsta piešķiršanu augstu sportisko mērķu sasniegšanā.

Par Valmieras novada sporta vienības dalībniekiem var kļūt ne vairāk kā 10 Valmieras novada jaunie sportisti, iesniedzot rakstisku pieteikumu un norādot informāciju par sportiskajiem sasniegumiem, mērķiem, uzdevumiem un nepieciešamo atbalstu atbilstoši Valmieras novada sporta vienības nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Sportistiem būs iespēja reizi gadā saņemt 1 500 līdz 3 000 EUR finansējumu, to novirzot dalībai pasaules un Eiropas līmeņa sacensībās, dalībai mācību-treniņu nometnēs, inventāra iegādei, sporta speciālistu piesaistei, kā arī medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Lēmumu par sportistu iekļaušanu Sporta vienības sastāvā pieņem patstāvīga un neatkarīga Valmieras novada pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir:

  • Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs;
  • Pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs;
  • Sporta pārvaldes vadītājs;
  • SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs;
  • Valmieras Sporta skolas direktors;
  • Kocēnu Sporta skolas direktors;
  • Nodibinājuma “Bertānu Valmieras basketbola skola” direktors;
  • Rūjienas Sporta skolas direktors.

Pieteikumi 2023. gada Valmieras novada sporta vienības sastāvam pašvaldībā iesniedzami līdz š.g. 15. jūnijam, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Valmieras novada sporta vienības nolikums un pieteikuma veidlapa turpmāk vienmēr atrodama Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē valmierasnovads.lv sadaļā “Sports”.