Valmieras novada skolu 2. klašu radošo aktivitāšu “Virpulis”

Valmieras novada skolu 2. klaši konkurss "Virpulis"

Virpulī spēj griezties sniegputenis, rudens lapas var virpuļot, un domas reizēm virpuļo, bet “Virpulis” ir arī ikgadēja 2. klašu talantīgo skolēnu tikšanās, lai papildinātu savu zināšanu un prasmju klāstu, gūtu jaunu pieredzi un piedzīvotu izaicinājuma sajūtu. 2. klašu skolēniem ir iespēja ikdienas mācību procesā iegūtās zināšanas un prasmes pielietot jaunās, aizraujošās, vēl nepieredzētās situācijās. Pasākumu veido un visus kopā pulcina Valmieras novada sākumskola.


6.martā Valmieras sākumskolas 2. klašu korpusa telpas piebira ar ikdienai nestandarta iekārtām, priekšmetiem un ļoti labām idejām, kuras domāja un realizēja sākumskolas skolotājas dažādās stacijās. Ja jau stacijas, tad noteikti tas saistās ar transportu, un patiešām, katrs “Virpuļa” dalībnieks saņēma ieejas biļeti.


Dodoties no vienas stacijas uz nākamo, domas un sajūtas paceļas citā dimensijā, un rodas pārliecība: skolotāju radošumam nav robežu, un skolēni spēj paveikt visu. Šajā reizē izaicinājums gaidīja dabas, mūzikas, dizaina un tehnoloģiju, atjautības uzdevumu un robotikas stacijās. Valmieras sākumskolas skolotāju Baibas Balodes un Lindas Vanagas gādībā skolēni liek būt paklausīgiem mazajiem robotiem, kas rātni, pēc sastādīta algoritma pārvietojas pa paklāju. Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja Iluta Dundere ir mūzikas pavēlniece, un arī skolēni jau dažās minūtēs jūtas kā mūziķi. Valmieras 2. vidusskolas skolotāja Evita Ziplāne – Bērziņa dod iespēju rakstīt ar pildspalvu, bet ne jau parastu. Šī 3D pildspalva spēj veidot telpiskas figūras, bet skolēni tās veidojot, stiprina pacietību, uzmanību, precizitāti. Dabas stacijā Valmieras 5. vidusskolas skolotāja Ilze Dulberga ievilina skolēnus eksperimentu varā. Bet atjautību un prāta asumu pārbauda un trenē Valmieras Viestura vidusskolas skolotāja Gita Baltā.


Laiks pagāja nemanot. Skolēniem tas prasīja lielu enerģijas patēriņu, pretī saņemot prieku par paveikto un jaunām iespējām. Skolotājas patērēja ne mazums spēku, bet ieguva pārliecību, ka diena devusi pozitīvu pienesumu bērniem. Lielajā zālē sarindoti krēsli, tā piepildās ar skolu komandu dalībniekiem un skolotājiem. Tiek pasniegtas pateicības par mācīšanos, pavasara ziedu groziņi par mācīšanu, un gardie kliņģera gabaliņi ikvienam bija lielisks enerģijas atjaunotājs un svētku sajūtas liecinieks.


Pēc pasākuma organizatore Helga Mezīte atzīst, ka ir nogurums, bet sirdi silda sajūta, ka viss izdevies. Šādas iespējas ir labs pārbaudījums un izaicinājums skolotājiem, parādot savas radošās idejas, bet skolēni sevi var testēt nestandarta uzdevumu veikšanā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Tropa,

Valmieras sākumskola