Valmieras novada skolēniem panākumi radošo darbu konkursā “Tu esi Latvijas dārgums”

Konkursā iesniegtais zīmējums

Dzimtās valodas dienā Latviešu valodas aģentūra sveica skolēnu radošo darbu konkursa “Tu esi Latvijas dārgums” uzvarētājus.

Konkursā sagaidījām lielu pieteikumu skaitu – 848 radošos darbus (esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus) gan no Latvijas, gan latviešu skolām pasaulē – Vašingtonas ev. lut. draudzes pamatskolas, Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskolas, Briseles II Eiropas skolas, Mineapoles Sv. Paulas Latviešu skolas un Tallinas Eiropas skolas. No katras skolas varēja iesūtīt ne vairāk par deviņiem darbiem, un tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu.

Žūrijas komisija (UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika, literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, mācību grāmatu autore I. Stikāne, māksliniece, grāmatu “Koko un Riko” zīmējumu autore L. Lošina, rakstnieks V. Rūmnieks un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā ir vērtējusi un noteikusi labākos radošos darbus.

Konkursa “Tu esi Latvijas dārgums” konkursa uzvarētāji

Literārie darbi

1.-4. klašu grupā 3. vieta Adelei Kušķei, Rencēnu pamatskolas 3. klases skolniecei.
5.-9. klašu grupā atzinību saņēma Gustavs Stankevičs, Valmieras Valsts ģimnāzijas 9.b klases skolēns, Justīne Dumpe, Valmieras Pārgaujas sākumskolas 5. b klases skolniece, Klāvs Jānis Kalniņš, Rencēnu pamatskolas 7. klases skolēns.
10.-12. klašu grupā atzinība Liene Mālniecei, Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.a klases skolniecei.

Pateicamies visiem radošo darbu autoriem! Sirsnīgi apsveicam labāko darbu autorus un pateicamies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Arī šogad interesantāko darbu fragmenti tiks apkopoti un izdoti grāmatā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju, kurā izdotas jau piecpadsmit grāmatas. Sadarbībā ar Latvijas Radioteātri plānojam veidot labāko darbu iestudējumu Latvijas Radio 1. Februāra svētdienās pulksten 10.35 Latvijas Radio 1 skan pagājušā gada konkursa iestudējums “Mans grāmatplaukta stāsts”.

Pandēmijas dēļ diemžēl nevaram aicināt skolēnus un skolotājus uz pasākumu Rīgā, tādēļ žūrija sūta videosveicienu, kuru var noskatīties Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv.

Godalgoto darbu autori balvas un diplomus saņems savās skolās (ar pasta sūtījumu). Arī grāmatas “Mans grāmatplaukta stāsts” 417 līdzautoriem un viņu skolotājiem autoreksemplāri tiks nosūtīti uz skolām.