Valmieras novada skolēniem panākumi mācību olimpiādēs

Godina olimpiāžu dalībniekus

Tuvojoties 2023./ 2024. mācību gada noslēgumam, 9. maijā, Valmieras novada pašvaldība svinīgā apbalvošanas pasākumā sveica Valmieras novada izglītības iestāžu skolēnus par izciliem rezultātiem novada un valsts mācību olimpiādēs, pasniedzot 88 diplomus, kā arī sumināja 4 zinātniskās pētniecības darbu laureātus. 

Pavisam kopā šogad mācību olimpiādēs piedalījās 1591 skolēns – 235 skolēni sešās Valmieras novada olimpiādēs, savukārt 1356 skolēni Valmieras novadu pārstāvēja 14 dažādu priekšmetu valsts olimpiādēs. 

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Eiropas dienā priecājos būt kopā ar zinātkārajiem Valmieras novada jauniešiem un sveikt novada un valsts olimpiāžu laureātus, kā arī tos skolēnus, kuri izcili izstrādājuši un aizstāvējuši zinātniski pētnieciskos darbus. Esmu gandarīts par jūsu vēlmi darīt un sasniegt vairāk! Tāpat pateicos arī pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu panākumu kaldināšanā!”

SVEICAM

Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes laureātus: Ketiju Izaju no Valmieras sākumskolas, Esteri Lutci, Alisi Zujāni, Regnāru Neripu, Danielu Burcevu no Valmieras Viestura vidusskolas, Martu Gaugeri, Rihardu Bērziņu, Lieni Engeri, Rūtu Krūzenbergu, Noru Krūzenbergu no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Elīnu Segedenko no Mazsalacas vidusskolas. 

Novada latviešu valodas olimpiādes uzvarētāju: 3. klases skolnieci Martu Rubiku no Valmieras Pārgaujas sākumskolas.

Angļu valodas valsts olimpiāžu laureātus: Elzu Balodi, Zinti Dzvinko no Valmieras sākumskolas, Tomu Zinkeviču, Redu Rulli, Gustavu Judeiku, Mārci Vīksnu, Emīlu Ābeli, Paulu Pabriku no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Gustavu Raienu Mālmani no Rūjienas vidusskolas. 

Vācu valodas valsts olimpiādes laureātus: Kseniju Zīli, Elizabeti Anci Čukuri no Valmieras Viestura vidusskolas, Ričardu Kravali, Niklāvu Forsteru no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Artūru Kareļkovu no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Annu Emīliju Šerikovu no Rūjienas vidusskolas. 

Krievu valodas olimpiādes laureātus: Andreju Kolupajevu no Valmieras 2. vidusskolas, Evelīnu Leksi, Almu Jaunzemi no Valmieras 5. vidusskolas, Kristiānu Bošvekteri no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Annu Viktoriju Bibikovu, Valēriju Apanasjonoku, Elizabeti Pētersoni no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Katrīnu Ļihačovu no Burtnieku Ausekļa pamatskolas, Laumu Strupišu no Rencēnu pamatskolas. 

Fizikas valsts olimpiādes laureātus: Andri Olafu Bečeru, Rihardu Erastu Tiliņu, Kristianu Deivu Grīviņu un Paulu Pabriku no Valmieras Valsts ģimnāzijas. 

Ķīmijas valsts olimpiādes laureātus: Rihardu Veceli no Valmieras Viestura vidusskolas, Emīlu Strazdiņu no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Māri Gūtmani, Martu Irbi un Kārli Sproģi no Valmieras Valsts ģimnāzijas. 

Panākumus inženierzinību komandu novada olimpiādē guva Roberts Čākurs, Toms Sniegs un Kristaps Audijāns no Naukšēnu vidusskolas. 

Matemātikas valsts olimpiādē piedalījās un godalgas saņēma: Anna Hemmele, Gustavs Pāže no Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Elza Elizabete Kļaviņa, Elīza Veinberga no Valmieras Viestura vidusskola, Jēkabs Vagars, Rihards Gaugers no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Vineta Arta Ķirse, Kristians Deivs Grīviņš, Pauls Pabriks un Druvis Bičevskis no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Jānis Saldūksnis no Rubenes pamatskolas. 

Novada matemātikas olimpiādes uzvarētāju: Artūru Kuduru no Valmieras Pārgaujas sākumskolas. 

Informātikas valsts olimpiāžu laureātus: Aleksandru Muhinu un Ēriku Muhinu no Valmieras 2. vidusskolas. 

Politikas un tiesību valsts olimpiādes uzvarētāju: Mārci Kristapu Lemes no Valmieras Valsts ģimnāzijas.

Vēstures valsts olimpiādes laureātus: Annu Segliņu, Annu Baranovu no Valmieras Viestura vidusskolas, Emīlu Ābeli no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Esteri Pinku no Rūjienas vidusskolas. 

Šajā mācību gadā Valmieras novads atjaunoja arī novada Latvijas vēstures olimpiādi sadarbībā ar Valmieras muzeju, kurā uzvarēja Eduards Miška no Rūjienas vidusskolas. 

Filozofijas valsts olimpiādes laureātus: Elizabeti Boktu, Esteri Briedi no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Mārci Kristapu Lemes no Valmieras Valsts ģimnāzijas. 

Ģeogrāfijas valsts olimpiādes laureātus: Adrianu Pārumu no Valmieras Viestura vidusskola, Gustavu Laumani no Valmieras 5. vidusskola, Rodrigo Juganu un Milanu Belašovu no Valmieras Valsts ģimnāzija. 

Ekonomikas valsts olimpiādes novada posma uzvarētāju: Robertu Mareni no Valmieras Valsts ģimnāzijas.

Novada vizuālās mākslas olimpiādēs uzvarēja: Paula Hemmele no Valmieras Pārgaujas sākumskolas un Aivija Tauriņa no Rencēnu pamatskolas. 

Dabaszinību laureātus: Eniju Paegli un Aneti Kati Maksimu no Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Ernestu Tomasu Krastiņu no Rūjienas vidusskolas. 

Bioloģijas valsts olimpiādes laureātus: Lindu Evelīnu Pērkoni no Valmieras Viestura vidusskolas, Elēnu Krastiņu un Emīlu Strazdiņu no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Gundegu Gadovsku un Elīzu Engeri no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Kārli Ķīkuli no Rūjienas vidusskolas. 

Zinātniskās pētniecības darbu konferencē izcili Valmieras novadu pārstāvēja Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēns Ernests Pazāns un  Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolnieces Paula Stāvause-Bērtiņa, Amanda Keita Trezūna, Nensija Felkere. 

Skolēnus ceļā uz panākumiem motivēja un atbalstīja: Rencēnu pamatskolas pedagoģes Ilona Mežinska un Indra Goba, Burtnieku Ausekļa pamatskolas un Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagoģe Ināra Ezergaile, Rubenes pamatskolas pedagoģe Ņina Ādamsone, Mazsalacas vidusskolas pedagoģe Iveta Jātniece, Naukšēnu vidusskolas pedagoģe Aija Ilga Ozola, Rūjienas vidusskolas pedagogi – Inita Rozīte, Guna Liekne, Māra Guna Dreimane, Līga Āboltiņa-Žīgure, Valmieras sākumskolas pedagogi – Sanita Tauriņa, Mārtiņš Vētra un Jaroslava Sirmais Hreskova, Valmieras Pārgaujas sākumskolas pedagogi – Annija Šembele, Diāna Allika, Evija Puriņa, Baiba Šmite, Ilze Kārkle un Agnese Neija, Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogi – Lita Paulsone, Rita Skara-Mincāne, Liāna Viduce, Mārīte Jēkabsone, Inese Purmale, Anda Deksne, Ineta Amoliņa, Ligita Pickaine, Zinta Skrastiņa, Diāna Zilberte, Silvija Indāne, Renāte Bērziņa un Indra Vēvere, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas pedagogi – Sandra Krūze, Gita Apsīte, Ilva Lakuča, Vineta Zēģele, Olita Nīmante, Agija Ziņģīte, Astra Pacēviča, Ilze Melne, Kārlis Krastiņš, Evija Kārkliņa, Dzintara Kalniņa, Guna Taube un Santa Kazaka, Valmieras Viestura vidusskolas pedagogi –  Andriga Lozda, Inese Baranova, Aiga Lūsiņa, Lāsma Gredzena, Everita Groševa, Ina Grāvīte, Sarmīte Allika, Agija Kārkliņa, Ginta Līrmane un Līga Bērtulsone. Valmieras 2. vidusskolas pedagoģes –  Lidija Fjodorova un Andra Mētriņa, Valmieras 5. vidusskolas pedagoģes – Kristīna Allika, Jeļena Maksimceva un Daila Ranše.

Skolēni un viņu pedagogi, kuri ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs vai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos atbilstoši Valmieras novada pašvaldības nolikumam “Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” un tā grozījumiem, saņem naudas balvas kopā ar diplomiem un piemiņas pildspalvām. 

Svinīgajā apbalvošanas pasākumā ar krāšņiem priekšnesumiem priecēja Valmieras sākumskolas tautas deju kolektīvs, Valmieras Pārgaujas sākumskolas zvanu ansamblis, mūzikas grupa “Brīvdiena”, deju grupa “Flash”. Pasākumu atraktīvi vadīja Valmieras Viestura vidusskolas skolēni Regnārs Nerips un Niks Judenkovs. 

FOTOGALERIJA