Valmieras novada skolēni piedalās Karjeras nedēļā

Karjeras nedēļa

Jau 11. reizi Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa, kuras tematika bija “Tavs prasmju portfelis”. Arī Valmieras novada 20 skolās notika dažādas aktivitātes, kas palīdzēja izzināt un iepazīt dažādas profesijas, uzsvaru liekot uz prasmēm, kuras katram nepieciešamas attīstīt un pilnveidot.


Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs skolās, kā arī devās ekskursijās uz uzņēmumiem, kur iepazinās ar dažādu jomu speciālistiem. Apmeklēja arī profesionālās ievirzes izglītības iestādes un uzzināja par izglītības iespējām un piedāvājumiem.


Tāpat kā citus gadus arī šogad Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību organizēja Karjeras nedēļas aktivitātes, kurās varēja piedalīties visas novada izglītības iestādes. Tie bija divi konkursi, kas tika rīkoti divās klašu grupās: 1.-6. klasēm un 7.-12. klasēm. Lai piedalītos konkursā skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, kuru mērķis bija attīstīt skolēnu sadarbības un komunikācijas prasmes, veicināt radošumu, uzdrīkstēšanos un savu prasmju apzināšanos, kā arī veicināt klases saliedētību. Izpildot uzdevumus un piesakoties konkursam, bija iespēja laimēt – 1.-6. klasei biļetes uz izklaides centru “Brīnummežs”, bet 7.-12. klasei laimēt biļetes uz Lazer Tag spēli.


1.-6.klašu izaicinājumā “Prasmju medības” piedalījās 18 novada klases, bet 7.-12. klašu grupā izaicinājumā “Skills Race” piedalījās 9 klases. Kopā izaicinājumos piedalījās 480 skolēni. Konkursā piedalījās: Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras 5. vidusskola, Valmieras Pārgaujas sākumskola, Valmieras sākumskola, Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras Gaujas krasta vidusskola AC, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Kocēnu pamatskola, Strenču pamatskola, Trikātas pamatskola, J. Endzelīna Kauguru pamatskola, Matīšu pamatskola, Rencēnu pamatskola.


Ļoti priecājamies par iesūtītajiem video un klašu paveikto darbu! Visi darbi tika izvērtēti un ar izlozes palīdzību tika noteikti 2 uzvarētāji. Pa vienam no katras klāšu grupas: Kocēnu pamatskolas 3.b klase un Valmieras 5. vidusskolas 8.a klase.


Karjeras nedēļas ietvaros notika arī Iedvesmas stāstu pēcpusdiena izSTĀSTI, kur stāstos dalījās četru dažādu profesiju pārstāvji, kuri neformālā gaisotnē stāstīja par savu pieredzi, dalījās ar saviem profesionālajiem sasniegumiem un izaicinājumiem. Iedvesmas stāstos dalījās: Agate Caune, garo distanču skrējēja. Gatis Ābelītis, gaisa kuģu tehniķis, AS Air Baltic Corporation. Valts Grasbergs, Z/S Zilūži īpašnieks, kooperatīva “Piena loģistika” padomes loceklis. Inga Brente-Mieze, Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, Vidzemes sociālo pakalpojumu vadītāja.


Esam ļoti gandarīti un priecīgi par skolēnu aktīvo iesaisti un pozitīvajām emocijām uzdevumu izpildes laikā. Kā arī par skolotāju atsaucību un palīdzību uzdevumu izpildē.

Man bija lieliska iespēja piedalīties konkursu video izvērtēšanā! Video bija radoši, skaisti un interesanti! Skatījāmies ar prieku un mīļu smaidu uz lūpām! Paldies visiem pedagogiem – karjeras konsultantiem un klašu audzinātājiem, kuri iesaistīja, ieinteresēja un ļāva skolēniem izpausties! Bez Jums tas būtu daudz grūtāk vai pat neiespējami!

Valmieras novada Izglītības pārvaldes profesionālās un mūžizglītības speciāliste Baiba Ločmele

Arī turpmāk Valmieras novadā notiks dažādas karjeras aktivitātes, lai sekmētu bērnu un jauniešu karjeras attīstību! Aicinām sekot līdzi informācijai un piedalīties!


Atskata video no iedvesmas stāstu pēcpusdienas izSTĀSTI: YouTube Valmieras Attīstības aģentūras kanālā.
Foto galerija
Konkursa izloze Valmieras Attīstības aģentūras Facebook kontā

Informāciju sagatavoja:

Anete Todu, Inna Purmale,

Valmieras Attīstības aģentūra