Valmieras novada senioriem braucieni Valmieras pilsētas autobusos – bez maksas

No 2022.gada 1.janvāra Valmieras novadā dzīvojošiem pensionāriem braucieni Valmieras pilsētas maršrutu autobusos būs bez maksas. Šāds lēmums pieņemts Valmieras novada pašvaldības 13.decembra domes sēdē.

Lai saņemtu braukšanas maksas atlaidi, seniora dzīvesvietai Valmieras novadā jābūt deklarētai vismaz pēdējos 12 mēnešus. Tāpat nepieciešama personalizēta braukšanas karte, kas jāuzrāda, iekāpjot autobusā.

Personalizētās braukšanas kartes ir beztermiņa, tādējādi seniori, kuriem jau ir šādas kartes, turpina izmantot jau esošās. Tāpat personalizētās braukšanas kartes nav jāgatavo pensionāriem, kuriem ir invaliditātes apliecība, kas ļauj braukt bez maksas jebkurā sabiedriskajā transportā, jo šo pakalpojumu nodrošina valsts. Bijušā Burtnieku novada pensionāriem izsniegtās braukšanas kartes braukšanai Valmieras pilsētas maršrutu autobusos būs spēkā līdz 2022.gada 31.janvārim.

Savukārt pensionāriem, kuriem nav personalizētas braukšanas kartes, pieteikumu pieņemšana un fotografēšana kartes izgatavošanai notiks no 3. janvāra darba dienās, darba laikā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pensionāra apliecību vai lēmumu par statusa piešķiršanu, klientu apkalpošanas centrā Valmierā un septiņos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Kad karte būs izgatavota, iedzīvotājs tiks informēts telefoniski, lūdzot ierasties pēc tās.

Klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā: Valmierā (Lāčplēša iela 2), Kocēnos (Alejas iela 8, Kocēnu ciems), Matīšos (Skolas iela 11, Matīšu ciems), Mazsalacā (Pērnavas iela 4, Mazsalacas pilsēta), Naukšēnos (“Pagasta nams”, Naukšēnu ciems, Naukšēnu pagasts); Rūjienā (Raiņa iela 3, Rūjienas pilsēta), Strenčos (Rīgas iela 7, Strenču pilsēta), Trikātā (Nākotnes iela 3, Trikātas ciems).

2022.gada 1.janvarī stājoties spēkā noteikumiem Nr.22 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā”, no 2022.gada 1.janvāra spēku zaudē bijušā Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16/2020 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku novadā” 3.6. punkts, kas noteica, ka personas, kuras “saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmajā daļā noteikto ir sasniegušas pensionēšanās vecumu un deklarētā dzīvesvietas pēdējos 10 (desmit) mēnešus ir Burtnieku novadā, ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā, par braukšanas izdevumiem, kas radušies, izmantojot Valmieras pilsētas sabiedrisko transportu, kā arī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU Valmiera”, reģ. Nr. 40003004220 (turpmāk – SIA “VTU Valmiera”), reģionālās nozīmes maršrutu un kas saistīti ar braucieniem personas izvēlēta viena maršruta posmā vienā vai abos virzienos Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 41.punktā minētajā administratīvajā teritorijā”. Līdz ar to nebūs derīgas arī bijušā Burtnieku novada pensionāriem izsniegtās braukšanas kartes, jo tās nebija personalizētas.

Par citām atlaidēm Valmieras pilsētas maršrutu autobusos var uzzināt SIA “VTU Valmiera” mājaslapā vtu-valmiera.lv, sadaļā “Atlaides”.