Valmieras novadā sākusies lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija

Atbalstot iniciatīvu “Pasaules talka”, sadarbībā ar SIA “ZAAO” no 6. aprīļa līdz 15. maijam visā Valmieras novada teritorijā notiks lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija. Tās laikā novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji var bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus noteiktajās akcijas norises vietās un laikos.

Akcijas nosacījumi apvienību teritorijās:

  • EKO laukumos no vienas mājsaimniecības pieņem ne vairāk kā 2 m3 lielgabarīta atkritumu. Par akcijas laikā nodotajiem lielgabarīta atkritumu apjomiem, kas pārsniegs 2 m3 tilpumu, jānorēķinās saskaņā ar SIA “ZAAO” pakalpojumu cenrādi;
  • lielgabarīta atkritumi IR mēbeles, matrači, paklāji, metāllūžņi un citi lielāki sadzīves priekšmeti, ko izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Mēbeles un citi lieli priekšmeti, kurus iespējams izjaukt, tiks pieņemti tikai izjauktā veidā;
  • lielgabarīta atkritumi NAV atkritumi, kurus EKO laukumos var nodot bez maksas (automašīnu riepas (4 gab. no fiziskas personas gadā), elektropreces, apģērbs u.c. otrreizējai pārstrādei EKO laukumos nododami atkritumi);
  • akcijas ietvaros AIZLIEGTS NODOT sadzīves atkritumus, būvgružus, šīferi, traukus, maza gabarīta sadzīves priekšmetus, teritorijas tīrīšanas atkritumus, saslaukas.

Lielgabarīta atkritumus varēs nodot no akcijas sākuma datuma līdz brīdim, kad konteiners būs piepildīts un noņemts. Ja attiecīgajā adresē konteiners ir pilns, aicinām iedzīvotājus doties uz kādu no teritoriāli tuvāk esošajām lielgabarīta nodošanas vietām. Ārpus akcijas norises laika lielgabarīta atkritumus ir iespējams vest uz kādu no EKO laukumiem Valmieras pilsētā (maksas pakalpojums).

Burtnieku apvienība

No 6. aprīļa Vecates pagasta Vecatē (laukumā aiz kultūras centra), Ēveles pagasta Ēveles centrā (pie vecā bērnudārza, laukumā), Ēveles pagasta Dakstos (asfaltētajā laukumā pie pieturas) un Matīšu pagasta Matīšos, Upes ielā 22 (pie EKO punkta).

No 13. aprīļa Burtnieku pagasta Burtnieku centra stāvlaukumā pie autobusa pieturas, Rencēnu pagasta Rencēnos, Valmieras ielā 13 (pie atkritumu konteineriem), Lizdēnos laukumā pie katlu mājas un Bukas centrā (pie akmens mājas).

No 20. aprīļa Valmieras pagasta Valmiermuižā Ābeļu un Birzītes ielas krustojums (pie šķūņa) un Rūpniekos, laukumā pie “Rūpnieki 5”.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība

No 20. aprīļa Mūrmuižā pie katlu mājas, pie “Kaimiņiem” Brenguļos un Nākotnes ielā 2 Trikātā.

Kocēnu apvienība

No 3. maija Bērzaines pagasta Bērzainē (laukumā pie vecās ēdnīcas), Zilākalna pagasta Zilākalnā (Imanta ielā 14 (pie vecās katlu mājas)), Kocēnu pagasta Rubenē (Kalna iela 6, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā) un Vaidavas pagasta Vaidavā (Ezera iela 4, pie katlu mājas).

No 10. maija Dikļi, Dikļu pagasta Dikļos (laukumā pie pienotavas) un Dauguļos pie mājām “Sauleskalni”, kā arī Kocēnu pagasta Brandeļos (pie mājām “Cerības”, “Ratnieki”, “Rozītes”), Alejas ielā Kocēnos (laukumā pie ēdnīcas) un Tožās (laukumā pie autobusa pieturas).

Mazsalacas apvienība

Līdz 12. aprīlim Skaņkalnē pie autoservisa un Sēļos pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām.

Rūjienas apvienība

No 27. aprīļa Rūjienas EKO laukumā Ternejas ielā 12, kā arī pie EKO punktiem – Jeru pagasta Endzelē (“Vīksnas”), Lodes pagasta Lodē (“Darbnīcas”), Vilpulkas centra laukumā un Ipiķu “Papardēs”.

Strenču apvienība

No 20. aprīļa Jērcēnu pagasta Jērcēnmuižā pie mājām “Spirejas” un Skolas ielā 4 Plāņos.

No 22. aprīļa Dārza ielā 12, Sedā.

No 29. aprīļa Sedā, Tirgus ielā 5 un Dārza ielā 12.

Valmieras pilsēta

No 23. aprīļa līdz 15. maijam EKO laukumos Beātes ielā 47 un Dzelzceļa ielā 5.

EKO laukumi Valmierā būs atvērti: katru darba dienu no 9.00 līdz 20.00; sestdienās, svētdienās un svētku dienās: no 10.00 līdz 16.00.

Valmieras novada pašvaldība organizē un finansē lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju ar mērķi atbalstīt Valmieras novada iedzīvotājus darbos un novērst nelegālu atkritumu nokļūšanu vidē.

Aicinām izmantot iespēju un veikt pavasara sakopšanu savās mājās!

Plašāka informācija par EKO laukumu pakalpojumiem pieejama www.zaao.lv vai zvanot pa tālruni 64281250 vai 26515556.