Valmieras novada sacensības ugunsdzēsībā

Sestdien, 11. septembrī plkst. 11.00 Valmieras novada Rencēnos pie estrādes notiks Valmieras novada sacensības ugunsdzēsībā. Sacensības tiek rīkotas atbilstoši Ugunsdzēsības sporta starptautiskajiem sacensību noteikumiem un sacensību nolikumā noteiktajām prasībām.

Sacensību mērķi un uzdevumi:

  • Noteikt komandu meistarību un rezultātus ugunsdzēsības disciplīnā “Izvēršanās no ugunsdzēsības automašīnas”.
  • Stimulēt komandu darbību, sniegumu uzlabošanu, trenēt praktiskās ugunsdzēsības iemaņas.
  • Popularizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību un ugunsdzēsības sportu jauniešu un iedzīvotāju vidū un iesaistīt tos ugunsdzēsības sportā – brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustībā.

Organizatori iesaka komandām startēt ar savu aprīkojumu un auto, bet ja ir nepieciešams, ugunsdzēsēju aprīkojumu disciplīnai „Izvēršanās no ugunsdzēsēju mašīnas” Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām (šļūtenes, sūcvadus ar sūckurvi, stobrus un dalītājus) nodrošina organizatori.

Dalībnieki tiek klasificēti sieviešu, vīriešu un jauktajās komandās (jābūt ne mazāk kā 2 sievietēm). Katrā komandā 7 dalībnieki. Komandu starta kārtība tiks noteikta izlozes kārtībā. Ugunsdzēsēji sacentīsies sekojošās disciplīnās: izvēršanās no ugunsdzēsēju auto, ugunsdzēsēju pretstafete, aizsargtērpa uzģērbšana, zābaka mešana tālumā. Sacensību galvenais tiesnesis būs Edmunds Bambāns.

Komandu rezultāti tiks vērtēti katrā grupā atsevišķi. Katrā grupā ar diplomiem un pārsteiguma balvām tiks apbalvotas visas komandas atbilstoši rezultātiem. Sacensību noslēgumā plkst. 18.00 dalībniekus priecēs grupa “Blēži”.

Sacensības rīko un vada Valmieras novadā esošās Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldības, Burtnieku apvienības pārvaldi un Rencēnu pagasta kultūras namu.