Valmieras novadā plānoti latvāņu apkarošanas pasākumi

Latvāņu apkarošana

Saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta informāciju, Valmieras novada teritorijā vairāk kā 400 hektāru zemes ir invadētas ar invazīvo Sosnovska latvāni.

Latvāņu apkarošanas pasākumi Valmieras novada pašvaldības īpašumos

No latvāņu invāzijas neesam spējuši izvairīties arī pašvaldības apsaimniekotajās teritorijās. Ir veikts iepirkums un noslēgts līgums ar SIA “Proplant” par latvāņu apkarošanu Valmieras novada pašvaldībai piederošajos īpašumos gandrīz 45 hektāru platībā par kopējo summu EUR 20 365.

Latvāņu apkarošana tiks veikta ar ķīmisko un mehānisko ierobežošanas metodi. Ārpus ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslām primāri tiks izmantota ķīmiskā ierobežošanas metode, izmantojot Latvijas Republikas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos herbicīdus, kuri paredzēti latvāņu ierobežošanai. Savukārt ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās vai vietās, kur augu aizsardzības līdzekļu marķējumā norādītie ierobežojumi neļauj veikt ķīmisko ierobežošanas metodi, tiks veikta mehāniska latvāņu ierobežošana.

Latvāņu ierobežošana tiks uzsākta līdz ar aktīvu latvāņu veģetācijas sākumu, kas prognozējami varētu būt aprīļa vidū un notiks līdz 1. septembrim.

Par pašvaldībai piederošām ar latvāņiem invadētām teritorijām, kurās pērn šķietami netika veikti latvāņu ierobežojoši pasākumi, aicinām iedzīvotājus ziņot Valmieras novada pašvaldības vecākajai vides speciālistei vai telefoniski 26327031.

Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē pieejama informācija par latvāņu ierobežošanas metodēm šeit un par uzņēmumiem, kas sniedz latvāņu ierobežošanas pakalpojumus šeit.

Latvāņu apkarošana privātajos īpašumos

Valmieras novada pašvaldība atgādina, ka zemes īpašniekam – gan pašvaldībai, gan juridiskām un fiziskām personām, kura apsaimniekotajās zemēs konstatēta latvāņu izplatība, ir pienākums veikt latvāņu apkarošanas pasākumus. Visās invadētajās platībās izmantojama kombinētā latvāņu ierobežošanas metode – bioloģisko, mehānisko un ķīmisko metožu un paņēmienu kombinācijas.

Zemes gabalos, kur latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi iepriekšējā gadā nav veikti, pašvaldībai ir tiesības veikt latvāņu apkarošanu nākamā kalendārā gada laikā līdz 1. septembrim, izrakstot zemes īpašniekam rēķinu par veiktajiem darbiem.

Iespēja aicināt talkotājus uz latvāņu apkarošanu

Informējam, ka šogad arī Lielās talkas ietvaros 22.aprīlī ir iespēja pieteikt savā īpašumā augošo latvāņu mehāniskās apkarošanas talku, tos izdurot. Talku iespējams pieteikt, sazinoties ar Valmieras novada pašvaldības pārstāvi un Lielās talkas koordinatori Eviju Ozolu pa iepriekš minēto tālruni. Pašvaldībā būs iespējams saņemt instrukciju par pareizu un drošu latvāņu mehānisku iznīcināšanu, kā arī informatīvus izdales materiālus talkotājiem. Informācija par pieteikto talku tiks publicēta, lai izdotos pulcēt vairāk palīgu.