Valmieras novadā plāno ieviest vienotu ēku numerācijas, māju un ielu nosaukuma norāžu dizainu un izvietošanas kārtību

Valmieras novada pašvaldībā izstrādāts saistošo noteikumu projekts “Adresācijas objektu numerācijas, māju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras novadā”, kurš paredz vienotu adresācijas objektu, māju un ielu nosaukuma norāžu dizainu un izvietošanas kārtību Valmieras novadā. 

Lai nodrošinātu saudzīgu un pakāpenisku pāreju uz jauno saistošo noteikumu regulējumu, to nosacījumu izpilde plānota desmit gadu laikā – līdz 2033. gada 31. decembrim. Līdz ar jauno saistošo noteikumu stāšanos spēkā, Valmieras novada administratīvajā teritorijā uzsāktos pāreja uz vienotu norāžu kopskatu ārvidē – jaunais dizains būs jāņem vērā, piemēram, mainot nolietojušās norādes vai uzstādot norādes uz jaunuzceltām ēkām. Pilsētās un ciemos norādes būs tumši zilā krāsā ar noteiktu krāsas kodu, bet ārpus apdzīvotām vietām māju nosaukumi – tumši zaļā krāsā ar noteiktu krāsas kodu. Noteikumos norādīti konkrēti norāžu izmēri, burtveidols, rāmja līnijas stils un citi dizaina nosacījumi.

Ar saistošo noteikumu projektu, kurš papildināts ar grafiskajiem materiāliem, var iepazīties šeit.

Aicinām paust savu viedokli par saistošo noteikumu “Adresācijas objektu numerācijas, māju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras novadā” projektu līdz 25. decembrim uz e-pastu  ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”.