Valmieras novadā pirmajā dienā reģistrēti 295 iesniegumi mācībām 1. klasē

Vakar, 1. martā, sākās pieteikumu pieņemšana mācībām 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs. Pirmajā dienā reģistrēti 295 pieteikumi, taču jāatzīmē, ka tas neraksturo pieteikto bērnu skaitu, jo daļa vecāku pieteikumu vienam bērnam vienlaikus iesniedza vairākās izglītības iestādēs.

Valmieras Viestura vidusskolā reģistrēts 101 pieteikums, Valmieras Pārgaujas sākumskolā – 80, Valmieras sākumskolā – 59, Valmieras 5. vidusskolā – 27, Kocēnu pamatskolā – 11, Valmieras 2. vidusskolā – 6, Rūjienas vidusskolā – 6, Mazsalacas vidusskolā – 3, Matīšu pamatskolā – 1, Rubenes pamatskolā – 1. Pārējās pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs pirmajā pieteikšanās dienā pieteikumi netika reģistrēti. Vienots reģistrs, kur reģistrēti saņemtie pieteikumi, publicēts šeit.

Pieteikumu iesniegšana turpināsies līdz 30. aprīlim. Pieteikumu iespējams iesniegt vienā no zemāk uzskaitītajiem veidiem:

  • ja iesniedzējam ir izveidota e-adrese, jālejuplādē pieteikuma veidlapa, jāaizpilda, jāsaglabā tā savā datorā, un pievienojot kā pielikumu, jānosūta sagatavotais dokuments no savas e-adreses izvēlētajai vispārējās izglītības iestādei;
  • uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi jānosūta pieteikuma veidlapa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
  • klātienē (ja nav iespējams izmantot kādu no diviem iepriekšējiem variantiem) izvēlētajā izglītības iestādē iesniedz tās direktoram adresēta pieteikuma veidlapa, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu kontaktinformācija šeit.

Līdz 10. maijam notiks saņemto pieteikumu apkopošana un izvērtēšana. Jāatzīmē, ka bērnam prioritāri piešķir vietu izglītības iestādē, ja arī bērna brālis un/vai māsa būs konkrētās izglītības iestādes skolēns 2023./2024. mācību gadā, šis fakts vecākiem jānorāda iesniegumā. Ja Valmieras valstspilsētas izglītības iestādēs būs saņemts lielāks pieteikumu skaits, nekā tas ir noteikts Valmieras novada pašvaldības domes lēmumā par skolēnu skaitu 1. klašu grupās, izglītības iestādei, iesniedzot pamatojumu Valmieras novada Izglītības pārvaldei, ir iespēja palielināt skolēnu skaitu.

Šis ir pirmais gads, kad visā Valmieras novadā pašvaldība piemēro vienotu kārtību organizēt pieteikšanos noteiktā termiņā. Līdz šim šādu praksi īstenoja tikai Valmieras valstspilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kur pieprasījums pēc mācībām 1. klasē ir ļoti augsts.

Pieteikuma veidlapa