Valmieras novadā pieejamas higiēnas telpas

Valmieras novada iedzīvotājiem, kuri saskaras ar grūtībām nodrošināt personīgo higiēnu mājas apstākļos, ir iespējams nomazgāties un izmazgāt veļu kādā no Valmieras novadā esošajām higiēnas telpām – Burtnieku, Rūjienas, Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībās. Pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, kuras saņem aprūpes mājas pakalpojumu un kuras nonākušas krīzes situācijā. Lai gan pakalpojumi ir par maksu, ir iedzīvotāju kategorijas, kam izmaksas tiek apmaksātas. 100% atlaidi iespējams saņemt daudzbērnu, trūcīgu ģimeņu nepilngadīgajiem bērniem, I un II grupas invalīdiem ar Valmieras novada pašvaldības sociālā darbinieka nosūtījumu.

Jeru pagastā higiēnas telpa darbojas Jeru bijušās skolas ēkā (Valmieras novads, Jeru pagasts, Endzele). Iedzīvotājiem tur iespējams nomazgāties un izmazgāt veļu. Pieejamas četras dušas – divas vīriešu un divas sieviešu. Veļas mašīnām ir žāvēšanas funkcija.

Jeru pagasta saimniecības vadītāja Indra Celmiņa stāsta: “Vecākiem cilvēkiem ir nepieciešams palīdzēt nokļūt līdz telpām. Veļas mazgāšanas pakalpojumus izmanto ne tikai Jeru pagasta iedzīvotāji, iespēju robežās palīdzam veļu atvest no Rūjienas un aizvest atpakaļ. Vasaras mēnešos ūdeni uzsilda ar saules baterijām, bet vēsākā laikā mēs ūdeni sildām, kurinot katlu. Tāpēc dušas izmantošana ir noteikti iepriekš jāsaskaņo.”

Higiēnas telpa atvērta katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00. Pakalpojuma saņemšanai iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 28686568 vai 64263518.

Lodes pagastā pakalpojumi pieejami centrā “Lieplejas” (Valmieras novads, Lodes pagasts, Lode). Ir iespējams nomazgāties, izmazgāt un izžāvēt veļu. Ir izbūvēta uzbrauktuve ratiņkrēslam. Higiēnas telpas darba laiks – pirmdienās, otrdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Pirms apmeklējuma iedzīvotājiem vēlams pieteikties, zvanot pa tālruni 28362011.

Ēveles pagasta “Ozolgatvēs 14” pieejama veļas mašīna, žāvētājs un duša. Darba laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Telpa atrodas 1.5 stāvā – nav izbūvēta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26568589.

Vecates pagasta kultūras centrā (Valmieras novads, Vecates pagasts, Vecate) iespējams nomazgāties, izmazgāt un izgludināt veļu. Ir izbūvēta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Darba laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Pietikšanās, zvanot pa tālruni 26568589.

Burtnieku pagastā, Jaunatnes ielā 15 higiēnas telpā iespējams nomazgāties, izmazgāt un izgludināt veļu. Darba laiks – otrdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00. Ir izbūvēta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Nav nepieciešams iepriekš sazināties. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 66954907.

Higiēnas telpa Trikātā atrodas Nākotnes ielā 2. Telpā izbūvēta viena duša un pieejama viena veļas mašīna. Darba laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Nav nepieciešams iepriekš sazināties. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 66954810.      

Higiēnas telpās Ipiķu pagasta “Papardēs” ir viena duša pirmajā stāvā, kura pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pakalpojumi pieejami darba dienās, darba laikā. Pieteikt pakalpojumu aicinām, zvanot pa tālruni 25734145.

Brenguļos sporta un kultūras centā “Kaimiņi” ir izbūvēta higiēnas telpa. Ir veļas mašīna un duša, invalīdiem izbūvēta uzbrauktuve. Darba laiks – pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai – no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien – no plkst. 8.00 līdz 16.00. Pieteikties aicinām Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldē (kontaktinformācija šeit). 

Mūrmuižā higiēnas telpa atrodas centrā “Mūri 2”. Ir veļas mašīna un duša, uzbrauktuve ratiņkrēslam. Darba laiks – pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai – no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien – no plkst. 8.00 līdz 16.00. Pieteikties aicinām, zvanot pa tālruņa numuru 26118898.

Ievērībai! Katram apmeklētājam nepieciešams ņemt līdzi savas higiēnas preces (šampūns, veļas pulveris u.c.).

Valmieras novada apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis šeit.