Valmieras novada pašvaldības rēķinu apmaksa

Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuriem bankās ir izveidoti automātiskie maksājumi vai saglabāti maksājumu paraugi ar Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu pašvaldību nosaukumiem un reģistrācijas numuriem, veicot jūnija rēķinu apmaksu, apmaksa var neizdoties. Veicot maksājumu no jauna, izmantojot jūnija rēķinā norādīto informāciju, ja maksājums ir veikts, banka to automātiski pāradresēs Valmieras novada pašvaldībai.

Lūgums automātisko maksājumu, paraugu vai jaunu maksājumu informācijā norādīt:

Valmieras novada pašvaldība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV90000043403

Bankas konta numurs atbilstoši iepriekšējai pašvaldībai https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/kontakti/

Jūlija rēķinos jau būs norādīti jaunie Valmieras novada pašvaldības rekvizīti.

Foto: pexels.com