Valmieras novada pašvaldības policijas laiva papildināta ar eholoti

Eholote

Viena no Valmieras novada bagātībām ir ūdeņi un zivju resursi tajos. Lai šie resursi tiktu izmantoti atbildīgi,  gan publiskos ūdeņus – sešus ezerus un divas upes –, gan privātos ūdeņus ikdienā uzrauga četri Valmieras novada pašvaldības policijas inspektori.

Šajā gadā Valmieras novada pašvaldības policijas ūdenstilpju uzraudzības grupas inspektoru darba pienākumu veikšanai tika iegādāta jauna laiva un laivas motors. Tagad jaunās laivas aprīkojums ir papildināts ar tās izmēriem atbilstošu eholoti, lai nodrošinātu veiksmīgu laivas ekspluatāciju un izvairītos no seklām vietām ūdentilpēs, kā arī laikus pamanītu zemūdens objektus.

Eholote iegādāta Valsts Zivju fonda projekta Nr. 23-00-S0ZF03-000029 “Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde 2023. gadā” ietvaros. Tā kopējais finansējums – 4 153,99 EUR, tai skaitā Zivju fonda finansējums – 3 500,00 EUR.

Līdz ar šo projektu noslēgusies 2023. gada Valsts Zivju fonda projektu realizācija. Pašvaldība šogad īstenojusi piecus Valsts Zivju fonda projektus par kopsummu 66 380,80 EUR, tai skaitā Valsts zivju fonda atbalsts – 45 576,18 EUR. Par šiem līdzekļiem papildināts pašvaldības policijas ūdenstilpju uzraudzības grupas inspektoru aprīkojums, veikta līdaku nārstu teritoriju paplašināšana Burtniekā par 15 ha, izstrādāti Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi un izdots Valmieras novada 2024. gada kalendārs “Ūdeņi un zivis”.

Izstrādātais kalendārs ir ne vien praktisks un reprezentatīvs, bet arī izglītojošs materiāls, ko izziņas nolūkos būs iespējams izmantot arī pēc 2024. gada, un tas ierobežotā skaitā iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas. Kalendāru, kamēr tas pieejams, no 21. novembra ir iespēja saņemt Valmieras Tūrisma informācijas centrā (Bruņinieku iela 1, Valmiera), kā arī visos Valmieras novada Klientu apkalpošanas centros:

• Kocēnos (Alejas iela 8, Kocēni);

• Matīšos (Skolas iela 11, Matīši);

• Mazsalacā (Pērnavas iela 4, Mazsalaca);

• Naukšēnos (“Pagasta nams”, Naukšēni);

• Rūjienā (Raiņa iela 3, Rūjiena);

• Strenčos (Rīgas iela 7, Strenči);

• Trikātā (Nākotnes iela 3, Trikāta);

• Valmierā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā).