Valmieras novada pašvaldības policijai jauna laiva ūdenstilpju uzraudzībai

Valmieras novada pašvaldības policijai jauna laiva ūdenstilpju uzraudzībai

Viena no Valmieras novada bagātībām ir ūdeņi un zivju resursi tajos. Lai šie resursi tiktu izmantoti atbildīgi,  gan publiskos ūdeņus – sešus ezerus un divas upes –, gan privātos ūdeņus ikdienā uzrauga četri Valmieras novada pašvaldības policijas inspektori.

Pašvaldības policijas ūdenstilpju uzraudzības grupas inspektori līdz šim Valmieras novada ūdeņos pārvietojās ar piecus gadus vecu motorlaivu. Vecās laivas tehniskās problēmas reizēm traucēja operatīvi reaģēt uz ziņojumiem par zvejniecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

Lai savus darba pienākumus ūdeņu inspektori sekmīgi veiktu arī turpmāk, pašvaldības policijas inspektoru aprīkojums papildināts ar jaunu alumīnija laivu, 50 ZS jaudīgu laivas motoru, kā arī šīs laivas pārvadāšanai piemērotu piekabi. Aprīkojums iegādāts Valsts Zivju fonda projekta Nr. 23-00-S0ZF03-000009 “Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde 2023. gadā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 24321,00 EUR (tai skaitā PVN), no tām 13684,00 EUR finansē Valsts Zivju fonds, bet 10637,00 EUR – pašvaldība.