Valmieras novada pašvaldības policija viesojas novada skolās

Valmieras novada pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes Kinoloģijas daļu un dienesta suņiem regulāri organizē pārbaudes jeb reidus dažādās Valmieras novada izglītības iestādēs. Tas tiek darīts ar mērķi, lai rūpētos par bērnu drošību Valmieras novada dibinātajās izglītības iestādēs, lai skolu darbiniekiem un vecākiem būtu lielāks sirdsmiers, ka skolā jauniešiem nav pieejamas, un viņi nelieto aizliegtas lietas.

Šoreiz pārbaude notika trīs Valmieras novada izglītības iestādēs. Pārbaudes laikā  kinoloģe ar suņiem veica pārbaudi, vai pie kāda skolēna neatrodas aizliegtās vielas. 

Vairākās, galvenokārt pamatskolas klasēs, skolēniem tika pārbaudītas somas un virsdrēbes garderobēs. Divās no trim skolām pie divām nepilngadīgām personām suns atrada e-cigaretes jeb tā saucamos “saltus”, kā arī uztinamo tabaku. Par šiem pārkāpumiem informēti skolēnu vecāki, kā arī uzsākts process par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

Šādas pārbaudes notiek visās Valmieras novada dibinātajās izglītības iestādēs. To mērķisnav nav tikai sodīt, bet izglītot skolēnus par to, kādi ir skolas iekšējās kārtības noteikumi, no cik gadiem personai iestājas administratīvā atbildība, kā arī par to, kas ir aizliegtās vielas un cik bīstamas tās ir bērna veselībai.

VID Muitas pārvaldes Kinoloģijas daļas Rīgas un Kurzemes nodaļas vecākā muitas eksperte Ērika Štemere ar saviem kolēģiem – vācu aitu suni Ankoru un kokerspanieli Redžiju skolās viesojas ne pirmo reizi. Ankorai ir divpadsmit gadi, no tiem vienpadsmit strādāts dienestā, līdz ar to šī suņa deguns saoda visu, kam skolēna somā vai virsjakā nevajadzētu būt. Kā stāsta kinoloģe Ērika Štemere – ikdienā Ankoras uzdevums ir saost un atrast lielas naudas summas, kā arī narkotiskās vielas lidostā un uz robežām visā Latvijā.

Jānis Kaibe, Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks informē, ka šo pārbaužu mērķis ir preventīvas un skaidrojošas informācijas sniegšana, lai pasargātu skolas un skolēnus no dažādu aizliegto vielu ienešanas izglītības iestādē. Tā ir viena no prioritātēm Valmieras novadā  – drošas skolas.

Pēc pārbaudes Jānis Kaibe skolēniem pasniedza lekciju, kuras laikā skolēniem tika skaidrots, ka atbalstu ikvienā situācijā var saņemt pie sava klases audzinātāja, bet vajadzības gadījumā drīkst un ir pienākums vērsties arī pie skolas direktora vai policista. Tāpat skolēniem skaidroja, ka klusēt par kādu sliktu skolā notiekošu lietu ir tas pats, kas pašam tajā piedalīties. Tādēļ vienmēr, kad pamanīta kāda netaisnība – vai tā ir smēķēšana skolas teritorijā, vai klasesbiedru apsaukāšana, vai kāda cita netaisnīga rīcība – ir jāziņo.

Jānis Kaibe arī skolēniem pastāstīja, ko sevī ietver policista profesija, un kāpēc šis darbs ir interesants un dinamisks. Bet kinoloģe Ērika Štemera ar Redžiju veica paraugdemonstrējumus, ko pēcāk bērni desmit baļļu sistēmā novērtēja ar desmit ballēm! Redžijs veica ne tikai paklausības vingrinājumus, kas jāzina katram dienesta sunim, bet arī skolēnu klātbūtnē pārliecinoši saoda somas, kurās atradās narkotikās vielas un lielas naudas summas – uzdevums, ko suns veic savā ikdienas darbā.

Šādas pārbaudes Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs plānotas arī turpmāk, lai novērstu dažādus pārkāpumus, kā arī aizliegto vielu nokļūšanu skolas vidē. Aicinām arī vecākus ar bērniem ģimenes lokā pārrunāt aizliegto vielu lietošanas kaitīgumu un sekas.