Valmieras novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem Strenčos

Iedzīvotāju sapulce

21. februārī Strenču Kultūras centrā notika iedzīvotāju sapulce – tikšanās ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, Valmieras novada domes deputātiem, pašvaldības speciālistiem, Strenču apvienības pārvaldes vadītāju Jāni Pētersonu. Uz sapulci tika aicināti Plāņu, Jērcēnu pagastu un Strenču pilsētas iedzīvotāji. Sapulcē piedalījās 40 iedzīvotāji.

Tāpat kā iedzīvotāju sapulcēs citās Valmieras novada vietās iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar 2023. gada pašvaldības budžeta izlietojumu dažādās jomās, kā arī tika skaidrots būtisks jautājums par to, kā veidojas pašvaldības 2024. gada budžets. Pašvaldības ieņēmumiem saglabājoties nemainīgiem, vislielāko ietekmi 2024. gada budžetā atstāj kredītprocentu maksājumi, komunālo maksājumu pieaugums, valsts lēmumi, kuru īstenošanai nav valsts finansējuma, tāpēc līdzekļi jāatrod pašvaldības budžetā un nākas noteikt prioritārās jomas, kurām piešķirt finansējumu. Tika skaidrotas ieņēmumu un izdevumu izmaiņas laika periodā no 2021. – 2024. gadam.

J.Baiks iepazīstināja Strenču apvienības iedzīvotājus ar Valmieras novada ekonomisko attīstību, informēja par preču zīmi “Radīts Valmieras novadā”, par industriālo teritoriju attīstību un saules un vēja parku attīstības iecerēm.

Sapulces dalībnieki tika iepazīstināti ar paveikto Strenču apvienībā 2023. gadā un plānoto 2024. gadā. Valmieras novada domes priekšsēdētājs J.Baiks vēlreiz uzsvēra skolu tīkla apstiprināšanu Valmieras novadā, tai skaitā Strenču pamatskolas saglabāšanu un attīstību.

Valmieras novada izglītības iestādēm 2024. gadā plānotas ievērojamas investīcijas – kopā 3 373 604 eiro Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums, 708 456, 84 eiro pašvaldības līdzfinansējums mācību vides modernizācijai, kas paredz izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidi, tai skaitā Strenču pamatskolai.

Iedzīvotājus Strenču apvienībā galvenokārt satrauc ceļu infrastruktūras uzlabojumi, ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, medicīnisko pakalpojumu pieejamība, civilās aizsardzības jautājumi. Izskanēja priekšlikumi neapsaimniekoto ēku pārdošanai un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanai Strenču apvienībā.