Valmieras novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem Sedā

Tikšanās Sedā

14. februārī Sedas Kultūras namā notika Sedas iedzīvotāju sapulce – tikšanās ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, Valmieras novada domes deputātiem, pašvaldības speciālistiem, pārvaldes vadītāju Jāni Pētersonu un SIA “Valmieras Namsaimnieks” pārstāvi.

Iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar 2023. gada pašvaldības budžeta izlietojumu dažādās jomās, kādi bijuši lielākie padarītie darbi Strenču apvienībā, kā arī tika skaidrots būtisks jautājums par to, kā veidojas pašvaldības 2024. gada budžets. Pašvaldības ieņēmumiem saglabājoties nemainīgiem, vislielāko ietekmi 2024. gada budžetā atstāj kredītprocentu maksājumi, komunālo maksājumu pieaugums, valsts lēmumi, kuru īstenošanai nav valsts finansējuma, tāpēc līdzekļi jāatrod pašvaldības budžetā un nākas noteikt prioritārās jomas, kurām piešķirt finansējumu.

Sedā ir ļoti daudz ilgstoši sasāpējušu problēmu. Iedzīvotājus galvenokārt satrauc sadzīves problēmas – augstie komunālie maksājumi, dzīvojamo māju sliktais tehniskais stāvoklis. Piecdesmitajos, sešdesmitajos gados celtie nami ir novecojuši, māju tehniskais stāvoklis ar katru gadu pasliktinās, ir daudz tukšu dzīvokļu. Augstos komunālos maksājumus rada vairāku faktoru kopums – liels siltumenerģijas patēriņš – puse dzīvokļu ir tukši un sliktā tehniskā stāvoklī, arī mājas un inženierkomunikācijas, aukstā ziema, siltumenerģijas gala tarifs. Iedzīvotāji ir neapmierināti., taču  iedzīvotājiem jāsaprot, ka situācija ir atbilstoša daudzus iepriekšējos gadus maksātajām zemajām nomas maksām (4 līdz 7 centi par m2) un apsaimniekošanas maksai  (0,60  eiro m2), kas nosedza un joprojām nosedz tikai avārijas situācijas, ne mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbus. Salīdzinājumam – Valmierā 2018. gadā ekspluatācijā nodotajos energoefektīvajos nomas dzīvokļos nomas maksa bija 5,20 eiro m2, šobrīd – 6,30 eiro m2.

SIA “Valmieras namsaimnieks” sapulces dalībniekiem skaidroja, ka Sedai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un tiek saņemti ļoti daudz izsaukumi, un jau šobrīd atsevišķos gadījumos uzņēmums investē vairāk nekā ir izveidoti mājas apsaimniekošanas uzkrājumi. Jāatgādina, ka neviens apsaimniekošanas uzņēmums nav izteicis vēlmi apsaimniekot Sedas daudzdzīvokļu namus. Pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Valmieras namsaimnieks” pienākumu apsaimniekot uzdeva Valmieras novada pašvaldība.

Sapulcē piedalījās vairāk nekā 100 Sedas iedzīvotāju. Vairāki arī izteica savu viedokli un uzdeva jautājumus.

Pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka saredz Sedā attīstības potenciālu, tāpēc aktīvi strādā pie pašvaldības dzīvokļu pārdošanas. Pirmie pieci dzīvokļi jau ir pārdoti jaunajiem Sedas iedzīvotājiem. Pašvaldībai ir svarīgi nodokļu maksātāju naudu, ko šobrīd maksā par tukšajiem dzīvokļiem, ieguldīt Sedas attīstībā. Pašvaldība ir izstrādājusi Sedas centra labiekārtošanas projektu, kopā ar iedzīvotājiem ieceres apspriestas pagājušā gada 14. septembrī.

Pilsētas nākotnes attīstība nav atkarīga tikai no pašvaldības, svarīga ir sadarbība ar iedzīvotājiem. Sedā realizēti iedzīvotāju iniciatīvu projekti: ar soliņiem, smilšu kastēm, puķu kastēm un apstādījumiem labiekārtota pagalmu un stadionam piegulošā teritorija pie daudzdzīvokļu ēkām. No iepriekšējās iedzīvotāju tikšanās, kad iedzīvotāji sūdzējās par karjeru un peļķi pie pieturas, pašvaldība ir labiekārtojusi Sedas karjeru, ierīkojusi lietus ūdens atvadi Uzvaras ielā un Dārza ielā, novērsusi lietus ūdens krāšanos Skolas laukuma autobusa pieturvietas paplašinājumā, kā arī novērsta Uzvaras ielai piegulošo īpašumu applūšana un uzlabota satiksmes drošība Uzvaras ielas ietves pieslēgumos pie Miera un Dārza ielām, Kūdras ielai veikta virsmas atjaunošana ar drupināto asfaltbetonu, atjaunoti 25 liepu alejas stādījumi Miera ielā un pie kultūras nama, pilsētas centrā iestādītas 27 hortenzijas, pēc iedzīvotāju lūguma uzstādīti jauni soliņi un atkritumu tvertnes Miera ielas galā, papildināti Ziemassvētku rotājumi, veikts centralizētās kanalizācijas sistēmas remonts Uzvaras ielā, kā arī ierīkota centralizētā ūdensvada ūdens skaitītāju sistēma trīs namiem: Miera 8, Brīvības 5 un Brīvības 7,  bērnudārzā “Minkāns” atvērta jauna grupa, aktu zālē nomainīti logi, vecās trepes un durvis, uzlabota ergodinamika darbiniekiem, iegādāti  datori skolēniem, pārbūvētas Sedas Kultūras nama āra kāpnes.

Valmieras novada pašvaldība ir veikusi sarunas ar AS “Sadales tīkls”, kuri 2025. gadā pārbūvēs 20kV elektrolīniju S601, S633, S3231, S3232, S3233 un S3235 Sedā. Pašvaldība ir uzsākusi arī sarunas par potenciālu apvedceļa izbūvi. Uz jautājumu par bērnu rotaļu laukuma izveidi Sedā biedrības “Cerības pakāpiens” pārstāve atbildēja, ka iedzīvotāji paši nav bijuši aktīvi balsošanā un līdzdalības budžeta finansējums nav saņemts. Projektu var iesniegt atkārtoti, tāpēc vietējie iedzīvotāji uzņēmās iniciatīvu veikt aptauju, lai vienotos par vislabāko vietu rotaļlaukumam.

Sedā dzīvo ļoti daudz senioru un sociāli neaizsargātu ģimeņu, tāpēc tika skaidrots par sociālo pabalstu piešķiršanas iespējām un izmantošanu mājokļa komunālo rēķinu apmaksai. 140 ģimenes 2023. gadā šo iespēju bija izmantojušas. Iedzīvotājiem jāsazinās ar sociālo darbinieku Sedā.

Iedzīvotāji vēlētos pakomāta un bankomāta pakalpojumus Sedā, kas nav pašvaldības funkcija, bet pašvaldība informēs uzņēmumu. Vēstules iedzīvotāji Latvijas Pastam var atstāt bibliotēkā, kur 1. martā tiks svinīgi atklāts jaunais Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs, kas būs liels ieguldījums pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Sedas iedzīvotājiem. Aktuāls ir arī satiksmes uzlabošanas jautājums – iedzīvotājiem būtu nepieciešams vēl vismaz viens autobusa reiss Valka–Valmiera. Iedzīvotāji vēlētos arī atjaunotu vilcienu pieturvietu Sedā.

Lai gan daļa iedzīvotāju publiski atzina, ka viņiem neinteresē Valmieras novada kopējā aina un pašvaldības budžets, bet tikai konkrētie ieguldījumi Sedas pilsētā, Sedas attīstība ir iespējama  un lielā mērā atkarīga tikai no kopējās ekonomiskās situācijas un attīstības mērķiem un iespējām novadā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus saskatīt Sedā attīstības potenciālu, lepoties ar to, kas ir paveikts, un pašiem aktīvi iesaistīties pilsētas attīstībā, jo, pašiem radot nepievilcīgu pilsētas tēlu, jaunus iedzīvotājus nepiesaistīs.

Valmieras novada pašvaldība ir ieinteresēta mainīt Sedas tēlu, potenciālajiem iedzīvotājiem stāstīt par iecerēm pilsētvides un infrastruktūras uzlabošanā, radot iedzīvotājiem labvēlīgu un patīkamu dzīves vidi. Lai to sasniegtu, ir nepieciešams ilgāks laiks, to nevar panākt īstermiņā. Vēl ļoti svarīgs faktors ir sapratne un sadarbība – šie vārdi arī vairākkārt izskanēja sapulces gaitā. Daudz spēj mainīt paši iedzīvotāji, nepieciešama ieinteresētība, atbalsts, līdzdalība.