Valmieras novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem Naukšēnu apvienībā

Tikšanās ar iedzīvotājiem Naukšēnu apvienībā

Ceturtdien, 22. februārī, Naukšēnu pagasta kultūras namā aizvadīta Valmieras novada pašvaldības domes deputātu, Naukšēnu apvienības un pašvaldības struktūrvienību vadītāju tikšanās ar Naukšēnu un Ķoņu pagastu iedzīvotājiem. Uz tikšanos bija ieradušies 67 iedzīvotāji. 

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, informēja par 2023. gada pašvaldības budžeta izlietojumu dažādās jomās, kā arī skaidroja, kā veidojas pašvaldības 2024. gada budžets. Pašvaldības ieņēmumiem saglabājoties nemainīgiem, vislielāko ietekmi budžetā atstāj kredītprocentu maksājumi, komunālo maksājumu pieaugums, valsts lēmumi, kuru īstenošanai nav valsts finansējuma, tāpēc līdzekļi jāatrod pašvaldības budžetā un nākas noteikt prioritārās jomas, kurām piešķirt finansējumu. 2024. gada pašvaldības budžeta prioritātes ir visu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšana, izglītības pieejamība un kvalitātes uzlabošana, sociālā atbalsta saglabāšana iedzīvotājiem, kā arī uzsākto infrastruktūras objektu īstenošana un Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu turpināšana. Tika skaidrotas ieņēmumu un izdevumu izmaiņas laika periodā no 2021. līdz 2024. gadam. Klātesošos iepazīstināja arī ar citām nozīmīgām aktualitātēm Valmieras novadā, kā arī pastāstīja par pērn apvienības teritorijā paveikto un šogad plānotajiem darbiem. 

Naukšēnu apvienības iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kāda ietekme pašvaldības budžetā ir Naukšēnu muižas kompleksa uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksām. Tika skaidrots, ka pašreiz ļoti rūpīgi izvērtē visas pašvaldības īpašumā esošās ēkas, meklējot risinājumus, kā samazināt to uzturēšanas izmaksas, kā arī nodod atsavināšanai tās, kuras nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tomēr, starp izmaksu izvērtēšanu, tiek ņemta vērā arī ēku nozīmība lokālajai identitātei un publiskajai pieejamībai. 2023. gadā pašvaldība ņēma vērā iedzīvotāju  paustos ierosinājumus un turpina meklēt Naukšēnu muižas kompleksam labu apsaimniekotāju, kurš spēs attīstīt uzņēmējdarbību, vienlaikus sniedzot arī ieguldījumu Naukšēnu un visa Valmieras novada attīstībai. Vienā kompleksa daļā jau ir iekārtojusies un darbu uzsākusi privātklīnika SIA “Santa Monika”.

Pārrunāts arī apstiprinātais Valmieras novada skolu tīkls, kurā paredzēts, ka Naukšēnu vidusskolā nodrošina pakāpenisku pāreju no vidējās uz pamatizglītību –  no 2024. gada 1. augusta tā turpinās savu darbību kā pamatskola. Tiek paredzēts, ka skolā turpmāk darbosies arī pirmsskolas izglītības iestāžu grupas un tiks remontēta sporta zāle, lai viss izglītības pakalpojums būtu vienuviet. Šis lēmums iedzīvotājiem raisīja viedokļus par to, kā noturēt ģimenes ar bērniem laukos. Tāpat tika diskutēts, kā rīkoties ar pašreiz izmantoto sporta halli. Tika atzīts, ka tā ir sliktā stāvoklī (šajā aukstajā ziemā tur reizumis nebija iespējams nodrošināt atbilstošu temperatūru nodarbībām) un nav praktiski ieguldīt līdzekļus tās remontā. 

Naukšēnu apvienības iedzīvotājus satrauc arī pieejamais dzīvojamais fonds, kas var būt izšķirošs situācijā, ja būtu nepieciešams piesaistīt, piemēram, skolai pedagogu. Tikšanās laikā vienojās, ka ir jāizvērtē iespēja un nepieciešamība pašreizējās pirmsskolas telpās iekārtot internātu.

Iedzīvotāji izmantoja iespēju pārrunāt arī siltumenerģijas nodrošināšanu, malkas sagādi, siltā ūdens tarifu, daudzdzīvokļu dzīvojamo namu tehnisko stāvokli ar pašvaldības pārstāvjiem un PSIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētāju Gintu Vēveri. Pārredzamā nākotnē jāveic apkures katla nomaiņa, jo esošais nav energoefektīvs, bet iedzīvotājiem jārisina jautājums par ēku renovāciju un siltināšanu. 

Līdzīgi kā citur Valmieras novadā – arī šeit iedzīvotājus satrauc autoceļu stāvoklis un to uzturēšana. Jāvērtē satiksmes drošība Naukšēnu ciema centra nepārredzamākajās vietās, atkārtoti aktualizējot nepieciešamību izbūvēt ietvi. Tāpat tika skaidrots, kāpēc nevar aizliegt pārvietoties smagajam transportam pa Naukšēnu ciema centra apvedceļu. Autoceļš rekonstruēts, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, lai nodrošinātu pārvietošanos tieši lauksaimniecības smagajam transportam. 

Pārrunātas arī daudzas citas aktualitātes, tostarp civilā aizsardzība. Pašvaldībā pateicas par iedzīvotāju aktivitāti, aktualizējot vairākus saimnieciskos jautājumus. 

Nākamnedēļ plānotas noslēdzošās tikšanās ar iedzīvotājiem: 27. februārī Burtniekos un 28. februārī Valmierā.