Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēm būs jauni datori

Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi pirmo datortehnikas piegādi – 71 Acer Chromebook 314 portatīvo datoru

Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi pirmo datortehnikas piegādi – 71 Acer Chromebook 314 portatīvo datoru, kas paredzēti tām pašvaldības izglītības iestādēm, kurās ir 7.–9. klase. Kopumā līdz gada beigām Eiropas Savienības fondu un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētā projekta ietvaros pašvaldība saņems 706 datorus.

Datortehnikas piegādi veic SIA “Baltijas informācijas tehnoloģijas”. Datortehnikas sadalījuma pa pašvaldībām pamatā ir izglītojamo skaits 2021. gada 1. septembrī 7.–9. klasē. Katra pašvaldība saņems datortehniku aptuveni 40 % apmērā no izglītojamo skaita minētajā klašu grupā. Kopumā 43 Latvijas pašvaldības saņems 25 080 datorus.

Tehnikas iegāde Latvijas skolēnu nodrošināšanai ar datoriem ir viens no veicamajiem uzdevumiem atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajam attīstības plānam “Nākotnes prasmes – nākotnes sabiedrībai”, lai mācību procesā mērķtiecīgi integrētu tehnoloģijas un satura apgūšanā izmantotu digitalizācijas sniegtās iespējas.

Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar MK 2021. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 785 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” īstenošanas noteikumi” ar ES fondu (REACT EU) pasākumu “Izglītības iestāžu digitalizācija” atbalstu.