Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju aptauja par pašvaldības darbības kvalitāti

Aicinām Valmieras novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā

Aicinām Valmieras novada iedzīvotājus līdz 2022. gada 30. septembrim piedalīties aptaujā un atbildēt uz jautājumiem par Valmieras novada pašvaldību, lai novērtētu tās darbību. Aptaujas aizpildīšana aizņems 5-7 minūtes.

Dalība aptaujā ir brīvprātīga un visa respondentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā un anonīmā veidā.

Valmieras novada pašvaldība ir viena no 10 pašvaldībām Latvijā, kas piedalās projektā “Labas pārvaldības stiprināšana Latvijas pašvaldībās”. Iedzīvotāju aptauja ir viens no veidiem, lai izvērtētu pašvaldības darbību un lēmumu pieņemšanas kvalitāti no iedzīvotāju skatu punkta un to uzlabotu.

Projektu īsteno domnīca Providus ar Eiropas padomes atbalstu. Informācijai: , privātuma politika: www.providus.lv.

Aptaujas anketa publicēta Valmieras novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma augusta numurā, kā arī drukātā veidā pieejama Valmieras novada bibliotēkās un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Ja vēlaties aptaujas anketu iesniegt drukātā veidā, lūgums to aizpildītu nogādāt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai bibliotēkā līdz 2022. gada 30. septembrim.