Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks turpina pildīt amata pienākumus

logo

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks turpina pildīt amata pienākumus, nekādi ierobežojumi, tajā skaitā ierobežojumi amata pienākumu pildīšanai, nav noteikti. Atsaucoties uz 12. septembrī izskanējušo informāciju un veiktajām procesuālajām darbībām, Valmieras novada pašvaldība  paskaidro, ka tā pilnībā respektē tiesībsargājošo  iestāžu darbu un pilnībā ar tām sadarbojas. Iesaistītās amatpersonas un pašvaldība noraida izskanējušos pieņēmumus par prettiesisku darbību veikšanu saistībā ar Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Valmieras novada pašvaldības amatpersonas vienmēr ar lielu atbildību izturas pret Eiropas Savienības fondu piesaisti un projektu īstenošanu, tostarp ievēro noteiktos to ieviešanas noteikumus un visos projektu ieviešanas etapos ņem vērā atbildīgo valsts iestāžu – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Finanšu ministrijas un citu, norādījumus.

Valmieras novada pašvaldība ir sekmīga un profesionāla Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piesaistē un projektu īstenošanā, investējot iedzīvotājiem, uzņēmējdarbības veicināšanai, reģiona un valsts attīstībai nozīmīgā publiskajā infrastruktūrā, energoefektivitātes paaugstināšanā un pašvaldības pakalpojumu attīstīšanā un kvalitātes celšanā. Pašvaldība ikdienā rūpējas par iedzīvotājiem, un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piesaiste ir veids, kā ātrāk un efektīvāk attīstīt infrastruktūru un iedzīvotājiem svarīgus publiskos objektus.