Valmieras novada pašvaldības domē uzsāk darbu jaunie deputāti

3. novembrī, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks sasauca ārkārtas domes sēdi, lai ievēlētu Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās jaunos deputātus.

Valmieras novada pašvaldības domē no 19 deputātiem mainījušies četri, jo četri bijušie Valmieras novada pašvaldības domes deputāti  ievēlēti 14. Saeimā un 1. novembrī apstiprinātas viņu 14. Saeimas deputātu pilnvaras.

Valmieras novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika 2022. gada 1. novembra iesniegumu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu un 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolu, ar 2022. gada 2. novembra lēmumu Nr.11 (protokols Nr.6, 1.§) “Par nākamo deputātu noteikšanu”, noteikusi četrus Valmieras novada pašvaldības domes deputātus, kuri  2021. gada 5. jūnija pašvaldības  vēlēšanās ieguvuši nākamo lielāko balsu skaitu no attiecīgā saraksta.

Jāņa Skrastiņa (“Valmierai un Vidzemei”) vietā Valmieras novada pašvaldības domē stājies deputāts Andrejs Gluhovs (“Valmierai un Vidzemei”) ;

Jāņa Grasberga (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai!/LNNK”) vietā Valmieras novada pašvaldības domē stājies deputāts Uldis Jansons (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”);

Harija Rokpelņa (“Latvijas Zemnieku savienība”) vietā Valmieras novada pašvaldības domē stājies deputāts Edvīns Straume (“Latvijas Zemnieku savienība”);

Jura Jakovina (“Latvijas Zemnieku savienība”) vietā Valmieras novada pašvaldības domē stājusies deputāte Marika Grūsle (“Latvijas Zemnieku savienība”).

Mainoties Valmieras novada pašvaldības domes sastāvam, Valmieras novada pašvaldības dome lēma par izmaiņām domes pastāvīgajās komitejās, nodrošinot, ka katrs deputāts darbosies vismaz divās komitejās:

Finanšu komitejā ievēlēti deputāti: Mareks Bērziņš, Edvīns Straume.

Saimniecisko lietu komitejā ievēlēti deputāti: Andrejs Gluhovs, Edvīns Straume, Uldis Jansons.

Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēti deputāti: Andrejs Gluhovs, Marika Grūsle, Uldis Jansons.

Sociālo un veselības lietu komitejā ievēlēti deputāti: Reinis Muižnieks un Marika Grūsle.

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejā ievēlēts deputāts Mareks Bērziņš.

Komitejas deputāti par Tautsaimniecības, vides un attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Kasparu Kļaviņu un par komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Mareku Bērziņu. Savukārt par Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētāju ievēlēja Reini Muižnieku un par komitejas priekšsēdētāja vietnieku deputātu Andreju Gluhovu.

Valmieras novada pašvaldības nākamās pastāvīgo komiteju sēdes notiks 10. novembrī.