Valmieras novada pašvaldībā studiju praksē – Rīgas Stradiņa universitātes studentes

Valmieras novada pašvaldībā Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes nodaļā praktiskās iemaņas apguva Rīgas Stradiņa universitātes Sporta un veselības zinātņu fakultātes profesionālā bakalaura programmas “Sabiedrības veselība” 3. kursa studentes Ance un Sintija. Studentes prakses laikā gan īstenoja veselības veicināšanas programmu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan devās pieredzes apmaiņā uz Limbažu novada pašvaldības deinstitucionalizācijas projektā izveidotajiem grupu dzīvokļiem.

Studentēm bija dots uzdevums uzrakstīt un īstenot projektu “Izstaipi ķermeni, izstaipi prātu!”. Šī projekta laikā sociālā atbalsta centra “Atspulgs” Vaidavā klientiem piedāvātas vingrošanas un stiepšanās nodarbības, tādējādi uzlabojot gan psihisko, gan fizisko veselību. Ikdienas stress padara muskuļus stīvus, kas var radīt sāpes, taču stiepšanās palielina serotonīna līmeni, kas mazina depresijas un trauksmes simptomus, tādējādi uzlabojot klientu labsajūtu.

Apmeklējot Limbažu novada pašvaldības deinstitucionalizācijas projektā izveidotos grupu dzīvokļus, ar klientiem pārrunātas aktualitātes par personīgo higiēnu. Lai klienti ne tikai iegūtu jaunas zināšanas, bet arī socializētos, izspēlēta izzinoša galda spēle par personīgo higiēnu. Katram bija iespēja uzdot sev neskaidros un interesējošos jautājumus. Pēc viesošanās spēle uzdāvināta grupu dzīvokļu klientiem, lai arī turpmāk ar spēles palīdzību viņi nostiprinātu zināšanas par personīgo higiēnu. 

Studentes apmeklēja arī Valmieras 5. vidusskolu, kur skolas medmāsa iepazīstināja ar savu darbu infekciju slimību profilaksē un veselības veicināšanā. Jāpiemin, ka izglītības iestādēm ir nozīmīga loma Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla monitoringa tapšanā, ko Slimību profilakses kontroles centram iesniedz arī Valmieras novada pašvaldība, tādējādi ar konkrētiem datiem piedaloties esošo mērķu izvērtējumā un turpmāko tapšanā.

Prakses laikā studentes iepazina arī Valmieras novada pašvaldības pieredzi un darbu veselības veicināšanas projektu tapšanā un realizācijā, kas notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, apspriežot arī idejas nākamajam periodam.

Praksē Veselības aprūpes nodaļā studentēm bija iespēja iepazīties ar pašvaldības veselības aprūpes un veselības veicināšanas attīstības koncepciju un pašvaldības attīstības plānu. Tāpat vērtīga pieredze bija pašvaldības sociālās vides izpēte un iespējamo problēmu diagnosticēšana, kas deva iespēju teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. Prakses vadītājas Veselības aprūpes nodaļas vadītāja Inga Birkava un Sociālo lietu pārvaldes speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Guna Poikāne.

Prakse ir obligāts nosacījums, lai veiksmīgāk apgūtu studiju programmu. Tās mērķis ir dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem.