Valmieras novada pašvaldība stiprina sadarbību ar Giterslo apriņķi un Halles pilsētu Vācijā

Atzīmējot Valmieras un Giterslo 30 gadu sadarbību, no 25. līdz 28. augustam Valmierā viesojas delegācija no Giterslo apriņķa Vācijā. Uzzinot par paveiktajiem darbiem, jaunajiem projektiem un iecerēm, sadarbību jaunizveidotajā Valmieras novadā, delegācija tikās ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku. Tāpat notiek tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem, pārrunājot jau esošās un plānojot jaunas sadarbības iespējas.

“Sadraudzība ar Giterslo apriņķi sākās jau toreizējā Valmieras rajona laikā. Toreiz tas bija atbalsts sociālajā jomā, uzņēmējdarbībā, arī dažādos saimnieciskajos darbos, infrastruktūras sakārtošanā, izveidē – nesen bijām atguvuši savas valsts neatkarību. Tā izaugusi neskaitāmos sadarbības projektos un pieredzes apmaiņā, turpinot jaunas idejas. Piemēram, Hallē plānojam izveidot informācijas un tirdzniecības punktu, lai informētu par Latviju, Valmieras novadu un Valmieru, turklāt tur varēs iegādāties Valmieras novada mājražotāju veidotos darinājumus. 30 gados esam kopā piedzīvojuši pārmaiņas, attīstību un izaugsmi. Izveidojoties Valmieras novadam, saglabājam pēctecību un sadarbību tikai stiprinām,” stāsta Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Delegācija gida pavadībā apskatīja Valmieras vecpilsētu un apmeklēja Jāņa Daliņa stadionu, Oleru muižu, viesojās Strenčos un Sedā un tikās ar pārstāvjiem katrā no pašvaldības apvienību pārvaldēm.

Savukārt, atzīmējot Valmieras un Halles (Vestfālene, Vācija) sadarbības desmito gadadienu, ceturtdien, 25. augustā, Valmieras novadā norisinājās apvienotā Halles kora un Valmieras Kultūras centra vīru kora “Imanta” koncerts Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā, bet pēc tam kori devās uz koncertu Rūjienas estrādē, kur uzstājās kopā ar Mazsalacas Kultūras centra jaukto kori “Salaca”. Koncertēšana Valmieras novadā ir daļa no desmit dienu Baltijas valstu tūres, taču viesošanos Valmierā Vācijas korim īpašu padara Valmieras un Halles pilsētu sadraudzība jau desmit gadu garumā.