Valmieras novada pašvaldībā spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi

paziņojums

Valmieras novada pašvaldībā spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 61 “Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā”. Līdz ar jaunā novada izveidošanu, Valmieras novada pašvaldības domei bija jāizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi, un to vietā jāpieņem jauni novada saistošie noteikumi.

Tie nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Valmieras novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību – brīdinājumu vai naudas soda vienību par šo noteikumu neievērošanu. Tie stājušies spēkā šī gada 9. novembrī.

Saistošie noteikumi attiecas uz ikvienu pašvaldības iedzīvotāju un pilsētas viesi, un tie nosaka gan kārtību, kā uzvesties publiskās vietās, gan arī par nepilngadīgo personu atrašanos publiskās vietās nakts stundās, kā arī citi kārtības uzturēšanas noteikumi iedzīvotāju labsajūtai un drošībai.

Šo noteikumu uzraudzību īsteno valsts policija un Valmieras novada pašvaldības policija.

Lai noteikumu izstrādē iesaistītu arī iedzīvotājus, tika izveidota darba grupa, un ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi iepriekšējo saistošo noteikumu piemērošanas laikā.

Ar Valmieras novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem iepazīties var šeit:

Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā